Vijesti iz BiH

Njemačka sa 250.000 EUR pruža podršku uništavanju viška municije u BiH

Christiane Hohmann, ambasadorica Savezne Republike Njemačke i Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini potpisale su danas još jedan ugovor o dodjeli sredstava za projekat UNDP-a „EXPLODE+“ (faza 3) („Urgent Action on Ammunition Destruction in Bosnia and Herzegovina“).

Savezna Republika Njemačka stavlja već po četvrti put sredstva na raspolaganje, te time i ovaj put pruža podršku u visini od 250.000 EUR u savladavanju ovog problema.
Ova sredstva će poslužiti za uništavanje gotovo 2,4 miliona metaka municije za malo i lako naoružanje i za otprilike 35.700 artiljerijske municije koja je najvećim dijelom nesigurna i time se nalazi u opasnom stanju.
U Bosni i Hercegovini ima još oko 18.500 tona zaliha municije, od toga je otprilike 10.000 tona viška (prosjek starosti oko 35 godina). UNDP je u 2016. godini zahvaljujući potpori Njemačke uništila preko 6,5 miliona metaka municije za malo i lako naoružanje (SALW).
Savezna Republika Njemačka je do sada sudjelovala na uništavanju municije sa 850.000 EUR. Ova njemačka donacija je i priznanje za napredak, koji je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ostvarilo u rješavanju viška naoružanja.
Formiranje „Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva“ 2013. godine, u kojem je Njemačka od 2017. stalna članica, se smatra posebno važnim korakom za bolju koordinaciju domaćih i međunarodnih napora u pogledu uništavanja viška naoružanja i municije.
Rezidentna predstavnica UNDP-a, Sezin Sinanoglu izražava zahvalnost Saveznoj Republici Njemačkoj za podršku projektu EXPLODE+, kojeg finansira Evropska unija i drugi međunarodni partneri, koji djeluju u okviru Master plana u ovoj oblasti.
Ova finansijska podrška upućena Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine će dodatno ojačati domaće napore u pogledu uništavanja viška municije i oružja.
I pored toga što planirana ostvarivanja uništavanja od 3.000 tona godišnje još nisu postignuta, UNDP pozdravlja odluku bosanskohercegovačkih institucija, koje su godišnju kvotu uništavanja u zadnje tri i po godine neprestano povećali.
Ovim se potvrđuje kontinuirani angažman za savladavanje ove ozbiljne prijetnje koja se odnosi na sigurnost ljudi.
Uz to Savezna Republika Njemačka još od 2015. godine podržava projekat OSCE-a za poboljšanje sigurnosti depoa za municiju „SECUP“ sa dosadašnjim ukupnim iznosom od 531.000 EUR, što u saradnji sa međunarodnom organizacijom UNDP treba da služi u svrhu modernizacije i povećanja sigurnosti četiri depoa municije i naoružanja, što je također jedan dio Master plana.
I sljedeći projekat SAFEUP, koji prati isti cilj, će trenutno takođe biti podržan sa 250.000 EUR.
Pored ovoga Njemačka već mnogo godina aktivno djeluje u oblasti humanitarnog deminiranja.
Dosada je u te svrhe stavljeno na raspolaganje preko 33,5 miliona EUR.
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend