Ne postoje opravdani razlozi za povećanje cijena brašna i kruha

Vlada FBiH zasjedala je u Mostaru i, između ostaloga, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama plaća u organima vlasti, utvrdila novi Zakon o električnoj energiji, te zaključila kako ne postoje opravdani razlozi za povećanje cijena brašna i kruha u FBiH. Izmjenama i dopunama Zakona o plaćama u organima vlasti FBiH se omogućava da vlade kantona, odnosno načelnici i gradonačelnici, u dogovoru sa sindikatom mogu utvrditi nižu osnovicu od one koja je dogovorena na federalnom nivou, tj. da je mogu utvrditi u skladu sa svojim financijskim mogućnostima.

Nakon razmatranja Informacije Federalnog ministarstva trgovine, Vlada FBiH je zaključila kako ne postoje opravdani razlozi za povećanje cijena brašna i kruha u FBiH. Radi suzbijanja neopravdanog rasta cijena brašna i kruha, nužno je hitno pojačati inspekcijski nadzor po kantonima nad provođenjem mjera neposredne kontrole, na način da nadležne inspekcije kontroliraju propisane veleprodajne i maloprodajne marže. Nakon izjašnjavanja Federalne direkcija robnih rezervi i Vlade FBiH, treba razmotriti mogućnost poduzimanja eventualnih interventnih mjera na tržištu prodajom pšenice iz robnih rezervi mlinovima u FBiH i distribucijom brašna svim kantonima u količini prema utvrđenim kriterijima. U cilju očuvanja i unaprjeđenja prehrambene industrije, odnosno segmenta mlinsko-pekarske industrije, moraju biti poduzete aktivnosti na povećanju konkurentnosti domaćih proizvoda, kako na domaćem tako i međunarodnom tržištu, te porastu izvoza i smanjenju proizvodnih troškova. U ostvarivanju ovog strateškog cilja potrebno je povećati subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje u dijelu koji se odnosi na odgovarajuće poticaje Vlade Federacije BiH.