Vijesti iz BiH

Nakon više od godinu dana, postala operativna sredstva za infrastrukturne projekte u BiH

Vijeće ministara BiH je na posljednjoj sjednici usvojilo Odluku o korištenju prenesenih namjenskih sredstava na ime dodijeljene dozvole za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme iz 2011. godine i prihoda ostvarenih na ime dodijeljene dozvole za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme u 2012.

Donošenjem ove odluke su, nakon više od godinu dana, postala operativna sredstva za infrastrukturne projekte u BiH. – Usvajanje ove odluke potvrda je učinkovitog rada Ministarstva komunikacija i prometa BiH u proteklih šest mjeseci. Obećali smo raditi na konkretnim projektima od iznimnog značaja za BiH i radimo kako smo rekli. Realizacija infrastrukturnih projekata preduslov je ekonomskog razvoja naše zemlje. Želimo zaposliti naše ljude, naše kompanije i približiti BiH evropskim tokovima – izjavio je tim povodom ministar komunikacija i prometa BiH Damir Hadžić. Ovom odlukom utvrđuje se način korištenja prenesenih namjenskih sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme iz 2011. u iznosu od 17.602.470 KM i prihoda uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za Univerzalne mobilne telekomunikacione sisteme u 2012., u tom iznosu. Financijska sredstva od 5.280.741 (15 posto) bit će usmjerena za razvoj sektora telekomunikacija, a bit će korištena u skladu s posebnom odlukom Vijeća ministara BiH. Financijska sredstva od 29.924.199 KM (85 posto) se usmjeravaju za finansiranje višegodišnjih kapitalnih projekata: a) za izgradnju i nadzor međudržavnog mosta Gradiška, na autocesti Banja Luka – Gradiška – Okučani, u iznosu od 5.500.000 KM; b) za izgradnju i nadzor međudržavnog mosta Svilaj, na autocesti na koridoru 5-C, u iznosu od 13.219.259 KM; c) za izradu planersko-studijske dokumentacije za Jadransko-jonsku autocestu, na dijelu kroz BiH, Počitelj – Neum – Trebinje, u iznosu od 1.600.000 KM; d) za finansiranje priprema za izgradnju i izgradnju graničnih prijelaza na autocesti na koridoru 5-C – granični prijelaz Bijača, u iznosu od 4.042.535 KM; e) za finansiranje priprema za izgradnju i izgradnju graničnih prijelaza na autocesti na koridoru 5-C – granični prijelaz Svilaj, u iznosu od 2.400.000 KM i f) za finansiranje priprema za izgradnju i izgradnju graničnih prijelaza na autocesti Banja Luka – Gradiška – Okučani – granični prijelaz Gradiška, u iznosu od 3.162.405 KM. Kada se radi o međunarodnom mostu Gradiška, na rijeci Savi, započela je ratifikacija Sporazuma o izgradnji zaključenog između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske. U toku je izrada glavnog projekta mosta, a nakon izrade glavnog projekta bit će planirana sredstva za nastavak pripremnih aktivnosti koje prethode izgradnji mosta. Sporazum o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja, zaključen između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske stupio je na snagu. Ovaj sporazum je definirao način finansiranja izgradnje od ugovornih stranaka. Troškove za izdavanje građevinske dozvole snose ugovorne stranke, dok troškove izgradnje mosta ugovorne stranke snose u jednakim dijelovima. U vezi s izgradnjom Jadransko-jonske autoceste, stvoreni su potrebni preduvjeti za izradu planersko-studijske dokumentacije koja će definirati položaj trase i ekonomsku opravdanost izgradnje. Također, potrebno je dati udio u finansiranju pripreme i izgradnje graničnih prijelaza na autocesti Banja Luka – Gradiška – Okučani, Granični prijelaz Gradiška i dva granična prijelaza na autocesti na koridoru 5-C, Granični prijelaz Svilaj i Bijača. Prioritet od navedena tri granična prijelaza ima Granični prijelaz Bijača, na jugu autoceste na koridoru 5-C. Za gradnju graničnih prijelaza, osim Ministarstva komunikacija i prometa BiH, zadužena je i Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Već se izvode radovi na izgradnji graničnih dionica autoceste  s obje strane granične crte, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH. 
(Fena)

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend