Nakon isteka subvencija na poslu ostaje 60 posto radnika

Federalni zavod za zapošljavanje kroz niz svojih programa godišnje sufinansira zapošljavanje znatnog broja građana Federacije Bosne i Hercegovine te u tu svrhu utroši desetak miliona maraka. Ohrabruju statistički podaci da više od 60 posto uposlenih ostane na istim radnim mjestima i poslije prestanka ugovora o sufinansiranju.

Rješavanje problema nezaposlenosti, odnosno poboljšanje poraznih parametara koji govore o procentima radnika koji su bez posla, više je puta istaknuto kao prioritet naše vlasti. Federalni zavod za zapošljavanje jedna je od onih institucija koje dugi niz godina primjetno rade na različitim programima kojima potiču nova zaposlenja, a kod poslodavaca, kao i kod nezaposlenih, popularni su njihovi programi sufinansiranja zapošljavanja.

“U 2016. godini, srazmjerno raspoloživim finansijskim sredstvima Federalnog zavoda stvorene su pretpostavke za implementaciju određenih mjera aktivne politike zapošljavanja. Između ostalih, u 2016. godini realiziran je niz programa i mjera”, kazao nam je Haris Čuljević iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Program sufinansiranja zapošljavanja 2016. u sebi je sadržavao mjere: Prilika za sve u 2016. kojom je zaposleno 3.057 osoba, Periodično ili sezonsko zapošljavanje 2016. kojom su zaposlene 262 osobe te Vaučer za posao 2016. kojim je do radnog mjesta došlo 508 osoba.

U prošloj godini utrošeno blizu 10 miliona KM

Također, realizirani su još Program pripreme za rad koz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje 2016. sa 387 osoba, Program sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede koji je iskoristilo 459 osoba, od toga za samozaposlenje 446, a 13 je zaposleno.

“Programom zapošljavanja i samozapošljavanja Roma 2015. zaposleno je 45 osoba te čitav niz ‘manjih’, ali ne manje važnih projekata koji su realizirani u saradnji s partnerskim organizacijama i institucijama. Za realizaciju pobrojanih mjera zavod je u 2016. godini utrošio blizu deset miliona KM”, kazao nam je Čuljević.

Više od 60 posto osoba ostane na radnim mjestima i poslije

Zanimljivo je vidjeti podatke koliko sredstava iz programa sufinansiranja rezultira konačnim uspjehom, da novouposleni radnik ostane na radnom mjestu i poslije prestanka ugovora između federalnog zavoda i poslodavca.

“Analiza efekata aktivnosti iz 2016. godine još nije urađena budući da su te aktivnosti još u toku, ali analize mjera iz ranijih godina pokazuju da između 60 i 70 posto osoba, čije zapošljavanje se sufinansira, ostane u radnom odnosu i po isteku perioda sufinansiranja. Uspješnost mjera se u svim kantonima kreće između 60 i 70 posto”, kaže naš sagovornik.

Blizu 80 posto korisnika iz privatnog sektora

Prije desetak godina bio je slučaj da se javnim sredstvima vršilo cjelokupno finansiranje novog zaposlenja korisnika programa, ali je vremenom praksa evoluirala u sadašnje modele sufinansiranja.

“Zapošljavanje osoba po našim mjerama bazira se, od prije nekoliko godina, na sufinansiranju kako bi obuhvat osoba bio što veći te kako bi se za učešće prijavili poslodavci kojima je radna snaga zaista potrebna, a ne oni koji se prijave samo radi poticaja”, zaključio je Haris Čuljević iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Poslodavci dobivaju novac na principu refundiranja već izvršenih plaćanja na mjesečnom nivou, tako se kontrolira ispunjenje ugovora. Zanimljivo je da je blizu 80 posto korisnika iz privatnog sektora, tako da nema značajnijeg prelijevanja novaca iz jednog dijela javnog sektora u drugi.

(Business magazin)