Zanimljivosti

Najoriginalniji pasoši na svijetu

Pasoš za mnoge predstavlja daleko više od obične putne isprave. Kako se u njemu nalaze uspomene sa naših najljepših putovanja, on u neku ruku predstavlja i naš lični spomenar ili knjižicu sa uspomenama.

 

Budući da je pasoš jedan od najboljih prezentera zemlje iz koje dolazimo, mnoge države su se potrudile da osim osnovnih podataka, natpisa, kodova i simbola kreiranih za sprječavanje zloupotreba, u pasoše unesu i neke skrivene motive i poruke, i učine ih interesantnijim i ljepšim.

Kako se pasoš mijenjao i evoluirao paralelno sa napretkom tehnologije i primjenom novih sigurnosnih elemenata, mnoge zemlje su mijenjale spoljašnji i unutrašnji dizajn ovog dokumenta. Tako na mnogim primjerima možemo videti kako se unutar pasoša nalaze brojni skriveni motivi, koji su nevidljivi u normalnim uslovima, ali pod UV svjetlom dobijaju svoj pun smisao i oblik. Međutim, pojedine zemlje su otišle korak dalje u redizajniranju dokumenata, unosivši u njih elemente zabavnog i/ili estetskog karaktera. Vjerujemo da vlasnici pasoša iz sljedećih zemalja vrlo rado pokazuju svoje dokumente prijateljima ili saradnicima u inostranstvu.

1. Kanada

Kanadski pasoš pod ultraljubičastim svjetlom potpuno oživi. Naime, iako na prvi pogled unutrašnjost pasoša izgleda potpuno obično sa stranicama na kojima su suptilno predstavljeni određeni nacionalni simboli, pod ultraljubičastim svjetlom one se odjednom pretvaraju u živopisno dekorisana umjetnička dela. Na ovaj način Kanađani u svom pasošu mogu otkriti veki broj prelijepo dizajniranih javorovih listova, značajne istorijske događaje, građevine, galebove, pa čak i vatromet.

Najoriginalniji pasoši na svetu

2. Norveška

Norveška je 2014. godine potpuno redizajnirala svoje pasoše, a zasnovani su na motivu norveške prirode. Putna isprava je sada prepoznatljiva po minimalističkom dizajnu u tri boje: crvenoj, plavoj i bijeloj. Crveni pasoš je rezervisan za „obične“ građane Norveške, plavi za diplomate, dok su bijeli pasoši namijenjeni imigrantima. Ono što ovaj pasoš čini posebno interesantnim jeste njegova unutrašnjost, jer se pod UV svjetlom na njegovim stranicama mogu vidjeti pejzaži sjeverne Norveške sa ilustracijom polarne svjetlosti. Ispod ilustracije se takođe pojavljuje i tekst, koji se bez ultraljubičastog svjetla ne vidi „golim okom“.

Najoriginalniji pasoši na svetu

3. Finska

Finska je svoj pasoš redizajnirala 2012. godine, kada je Helsinki postao Svjetska prijestolnica dizajna. Dokument na veoma kreativan način prezentuje nordijski duh, te se finski pasoš često navodi kao najoriginalniji pasoš na svijetu. Naime, na svakoj lijevoj stranici dokumenta se nalazi po jedna ilustracija životinje koje žive na prostoru ove države. Međutim, na svakoj desnoj stranici pasoša nalazi se slika losa, dizajnirana tako da se brzim prelistavanjem stvara iluzija „pretrčavanja“ životinje kroz dokument.

Najoriginalniji pasoši na svetu

4. Kina

Kina je takođe redizajnirala svoje pasoše na sličan način kao i Kanada i Norveška, te sada unutrašnjost ovog putnog dokumeta ukrašavaju neke od najvećih i najljepših znamenitosti ove zemlje. Pod UV svjetlom kineski državljani mogu vidjeti prelijepo izdizajnirane ilustracije Kineskog zida i ostalih simbola države. Kina je  2014. godine izdala preko 16 miliona pasoša, zauzevši na taj način ubjedljivo prvo mjesto na svijetu. Inače, broj običnih pasoša u opticaju porastao je na 120 miliona u oktobru prošle godine, što „otpada“ na svega 8,7% stanovništva.

Najoriginalniji pasoši na svetu

5. Australija

Australijski pasoš takođe pripada redu najljepše izdizajniranih pasoša na svijetu. Naime, svi važni motivi koji se odnose na australijsku floru i faunu su prikazani ilustracijama na svakoj stranici pasoša, te svaka od njih predstavlja pravo malo umjetničko djelo. Na spoljašnjem dijelu pasoša nalazi se grb Australije, koji se sastoji od štita na kome se nalaze grbovi svih australijskih država, a životinje koje ga pridržavaju su kengur i emu. Na ovaj način su unutrašnjost i spoljašnost pasoša u potpunosti usklađene sa postavljenom temom.

Najoriginalniji pasoši na svetu

(Poslovno Jutro)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend