Lokalne vijesti

Ministarstvo gospodarstva KSB objavilo Javni poziv za dodjelu sredstava za održavanje postojećih radnih mjesta

Objavljuje se Javni poziv za odabir gospodarskih društava i obrtnika koji nisu dobivali financijska sredstva po javnim pozivima i programima Ministarstva gospodarstva u 2021. godini, a kojima će se raspodijeliti financijska sredstva za održavanje postojećih radnih mjesta s pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaj gospodarstvu” iz Proračuna Ministarstva gospodarstva za 2021. godinu.

Sredstva za ovu namjenu rasporedit će se gospodarskim društvima i obrtnicima u skladu s Odlukom Vlade Kantona Središnja Bosna o usvajanju programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaj gospodarstvu” broj: 01-11.7- 6033/21 od 19.8.2021. godine i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava broj: 01-11.7-8252/21 od 23.11.2021.godine za:
a) izvozno orijentirane industrijske kapacitete u iznosu od: 70.000,00 KM
b) gospodarska društava iz drvoprerađivačke industrije u iznosu od: 90.000,00 KM
c) gospodarska društava iz oblasti metalske industrije u iznosu od: 90.000,00 KM
d) gospodarska društava iz oblasti industrije tekstila, kože i obuće u iznosu od: 80.000,00 KM
e) gospodarska društava iz ostalih industrijskih grana u iznosu od: 140.000,00 KM
f) obrtnici u iznosu od: 70.000,00 KM

Rok za dostavljanje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog poziva u dnevnim novinama i web stranici Vlade KSB.

1. Javni poziv
2. Zahtjev za sufinansiranje sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-poticaj privredi” za 2021.godinu Obrazac broj: 11/21
3. Izjava o namjenskom korištenju sredstava

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend