Mihaljević: Osuđen na šest godina zatvora

Nakon što je prihvatio sporazum o priznanju krivice, Sud BiH je osudio Zdravka Mihaljevića, nekadašnjeg pripadnika Jedinice za posebne namjene “Maturice” u sastavu Hrvatskog vijeća obrane (HVO), na šest godina zatvora za zločine protiv civilnog stanovništva počinjene u naselju Tulica kod Kiseljaka. “Imajući u vidu kako se optuženi dobrovoljno prijavio i priznao sudjelovanje u zločinu, kao i kako se obavezao za sarađivanje s Tužiteljstvom na rasvjetljavanju svih događaja na području Kiseljaka, te iskazao svoje kajanje – smatram da će visina kazne u ovom slučaju postići svoju svrhu”, kazala je pri obrazlaganju presude sutkinja Azra Miletić.

Mihaljević je u ožujku ove godine s Državnim tužiteljstvom potpisao sporazum o priznanju krivnje, koji je predviđao izricanje kazne zatvora u trajanju od pet do šest godina. Optuženi je priznao kako je 16. lipnja 1993. godine, naoružan automatskom puškom, sudjelovao u pješadijskom napadu na mjesto Tulica, gdje je ubio jednog, a pomagao u ubojstvu sedam civila bošnjačke nacionalnosti. Također, optuženi je priznao kako je sudjelovao u protupravnom zarobljavanju više civila bošnjačke nacionalnosti, priopćio je BIRN. “Časni Sude, kajem se za sve nečovječne događaje koje sam počinio i ovim putem želim se ispričati žrtvama i njihovim porodicama. Nadam se i vjerujem kako će moje priznanje doprinijeti istini kako nam se takvo zlo, kao što je rat, više ne bi ponovilo”, kazao je Mihaljević. Mihaljević je oslobođen obaveze plaćanja troškova sudskog postupka, a porodica žrtve i oštećeni sa imovinskopravnim zahtjevima upućeni su na parnicu. Osuđeni je upućen na izdržavanje kazne. Mihaljević je u travnju 2008. godine nepravomoćno oslobođen svih optužbi, ali je Apelacijsko vijeće – uvažavajući žalbu Tužiteljstva – ovu presudu ukinulo, te odredilo ponovno održavanje pretresa.