Iz Općine Vitez upozoravaju na oprez prilikom proljetnog čišćenja

Polazeći od činjenice da su proljetni radovi na čišćenju poljoprivrednog i drugog zemljišta, a posebno na granicama sa šumskim zemljištem neophodno potrebni i u cilju su razvoja poljoprivrede i stočarstva upozoravamo fizička i pravna lica na  oprez prilikom obavljanja navedenih radova uz pridržavanje „ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU SPALJIVANJA KOROVA, SUHE TRAVE, RASTINJA I BILJNIH OTPADAKA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ, koja se može preuzeti na web stranici općine Vitez.

Svako nesmotreno paljenje korova, strništa, lišća, međa i drugih proljetnih pospremanja može izazvati neželjene posljedice i opasnost po živote i materijalna dobra.

Posebno se skreće pažnja na mogućnost izbijanja požara u blizini naseljenih mjesta, kao i u blizini šumskih područja, a pogotovo  u blizini minskih polja,  uz napomenu da je svako izazivanje opasnosti i prouzrokovanje štete na tuđoj imovini kažnjivo djelo.

Za slučaj izbijanja požara na šumskom području dojavu možete izvršiti na slijedeće brojeve telefona:

– „ Šumarija“ Vitez,                                  (030) – 712 – 082

 

Pored navedenih, javljanje o svim vrstama požara možete izvršiti i na slijedeće brojeve telefona:

  • Vatrogasno društvo „Vitez“ Vitez , special tel. 123  ili tel. ( 030)   714-123
  • Vatrogasno društvo „ Stari Vitez“ Vitez, special tel. 123  ili tel. ( 030)    520-004
  • Policijska stanica Vitez, special tel. 122  ili tel. ( 030)    711-302
  • Civilna zaštita Vitez,                          special tel. 121  ili tel. ( 030)    718-225

 

       

 

 

 

 

 

 

POMOĆNIK NAČELNIKA

 

 

Asim Ribo