FERK: Javna rasprava o nacrtima dozvola za rad za trgovinu na veliko i transport naftnih derivata poduzeća „G-TANK“ i „TIOIL“

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj je redovitoj sjednici usvojila Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imatelje dozvola.

 

Također usvojena su Mrežna pravila distribucije operatora distribucijskog sustava Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar predložena od ovog javnog poduzeća.

 

Dozvole za rad za proizvodnju električne energije izdane su podnositeljima zahtjeva „IVEX“ d.o.o. Usora i „MFS TRADE“ d.o.o. Duje – Klokotnica, a riječ je o solarnim fotonaponskim elektranama u naselju Žabljak, općina Usora,  instalirane snage 25 kW i 125 kW i u naselju Klokotnica, općina Doboj Istok, instalirane snage 23 kW.

Izdana je i Dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvola II. reda podnositelju zahtjeva HSE BH d.o.o. iz Sarajevo. Dozvola se izdaje na razdoblje od 30.11.2017. godine do 29.11.2022. godine.

 

Kad je riječ o dozvolama za rad iz sektora naftnog gospodarstva, na današnjoj je sjednici izdana Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositeljima zahtjeva: „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj, „PETROBIT“ d.o.o. Tešanj, „AREX“ d.o.o. Gradačac i Doo „ČAVKUNOVIĆ-BP“ Bihać, dok je podnositelju zahtjeva „AREX“ d.o.o. Gradačac, izdana Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, a podnositelju zahtjeva „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj  izdana Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om.

 

Na sjednici je odlučeno i kako će se u postupak opće rasprave uputiti nacrti dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „BIČAKČIĆ“ d.o.o. Sarajevo i „EKO-ENERGY“ d.o.o. Tešanj. Također, odlučeno je kako će se u postupak javne rasprave uputiti i nacrti dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE podnositelja zahtjeva „SFE INTERQUALITY“, vl. Zineta Ćemerlić, iz Prozora-Rame i FNE BARE vl. Marko Markešić  Prozor-Rama.

Iz naftnog gospodarstva odlučeno je u postupak javne rasprave uputiti nacrte dozvola za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnositelja zahtjeva „G-TANK“ d.o.o. Vitez i „TIOIL“ d.o.o. Stara Bila, Vitez, te Nacrt dozvole za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom, podnositelja zahtjeva „TIOIL“ d.o.o. Stara Bila, Vitez.

Tekstovi nacrta dozvola koji su u postupku opće rasprave mogu se dobiti svakim radnim danom od 28.7.2017. godine od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili preuzeti na web stranici FERK-a.

Zainteresirana javnost se detaljnije može informirati o rokovima za podnošenje pisanih komentara, preko web stranice FERK-a, www.ferk.ba.

Na sjednici je donesen i Zaključak po po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-a podnositelja zahtjeva „IZOBIT“ d.o.o. Brčko Distrikt BiH.

 

Na sjednici su donesena i dva rješenja  po žalbi na rješenje koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo i po žalbi na rješenje koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug Pogon Grude.