Vijesti iz BiH

Federacija BiH dobiva novo privredno društvo u oblasti namjenske industrije

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić najavio je da će Federacija BiH u narednom periodu dobiti još jedno privredno društvo u oblasti namjenske industrije.

 

Privredno društvo se osniva na bazi zajedničkog ulaganja nekoliko firmi iz sektora namjenske industrije, a već je u pripremi dokumentacija za registraciju firme.

– Proceduralno smo u fazi da još samo skupštine daju saglasnosti, nakon što su potrebne saglasnosti dali nadzorni odbori. Nadam se da ćemo u narednih 15 do 20 dana imati sve potrebne saglasnosti i krenuti u proces registracije – izjavio je Džindić.

To će biti deveta državna kompanija u okviru namjenske industrije Federacije BiH, sektora koji iz godine u godinu bilježi odlične rezultate u poslovanju. U Federaciji BiH je trenutno registrirano 13 privrednih društava za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme, od čega je osam privrednih društava u većinskom vlasništvu Federacije BiH, a ostala privredna društva su u privatnom vlasništvu.

Za plasman roba proizvedenih u tim društvima ovlaštena su određena društva registrirana za promet naoružanja i vojne opreme i trenutno je registrirano  36 društava, uključujući u ovaj broj i sve registrirana proizvođače naoružanja i vojne opreme, koji trenutno upošljavaju oko 3.500 radnika.

Prema podacima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, za 2017. godinu očekuje se ukupan prihod u iznosu 277.924.798 KM, a troškovi u iznosu 243.795.706 KM, sa očekivanom dobiti od 34.129.092 KM kada je riječ o državnom vlasništvu. Ministar Džindić je naveo da je u sektoru namjenske industrije zaposleno novih 647 radnika.

Izvoz na inozemno tržište je strateško opredjeljenje privrednih društava namjenske industrije u Federaciji BiH i dosadašnji rezultati su premašili ciljeve predviđene Strategijom razvoja namjenske industrije i njenim akcionom planom. Potvrda ove činjenice je sadržana u planu poslovanja za 2018. godinu koji iznosi nešto više od 344.357.391 KM i planiranom broju uposlenih od 4.053 radnika.

Izvoz roba namjenske industrije vrši se na sve kontinente i u više od 40 zemalja. Dominantna društva u navedenom izvozu su “Igman” d.d. Konjic, “Ginex” d.d. Goražde, a priključuju im se i ostala privredna društva.

Ovim izvoznim rezultatima i ugovorenim poslovima značajan doprinos dao je razvoj, modernizacija i tehničko unapređenje značajnog broja proizvoda za koje je zainteresirano tržište. Najveći doprinos ovom razvoju dala su privredna društva “Ginex” d.d. Goražde, “Igman” d.d. Konjic, “Pretis” d.d. Vogošća, BNT TMiH d.d. Novi Travnik, “Binas” d.d. Bugojno…

(avaz.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend