Lokalne vijesti

Fakultet pravnih nauka Sveučilišta “VITEZ” organizira Okrugli stol “Prevencija i borba protiv korupcije”

U saradnji sa Timom za sprječavanje korupcije, formiranog ispred Vlade SBK/KSB, Fakultet pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ”, organizirat će Okrugli stol  na temu “Prevencija i borba protiv korupcije”, koji će se održati 08. juna u 11:00 u zgradi Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ”  (Školska 23, Travnik).

 

Fakultet pravnih nauka Sveučilišta/Univerzitet „VITEZ“ do sada je, u saradnji  sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv kurupcije (APIK)  BiH, Misijom OSCE-a, srednjim i osnovnim školama na području SBK/KSB, realizirao niz projekata o temi prevencije i borbe protiv korupcije.

„Dosadašnja saradnja je rezultirala razmjenom pozitivnih iskustava u provedbi antikorupcijskih mjera, razmjenom ideja i sugestija u smislu angažmana akademske zajednice i Antikorupcijskog tima u prevenciji korupcije te implementaciji incijativa koje doprinose jačanju svijesti građana u njezinoj prevenciji“, pojasnio je mr. Adnan Pirić, viši asistent Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta „VITEZ“ i  jedan od glavnih organizatora spomenutog Okruglog stola.

Fakultet pravnih nauka je uputio poziv svim relevantnim institucijama i organizacijama da se, u sklopu zajedničkih aktivnosti realizacije projekata, a koji se odnose na Strategiju i Akcioni plan prevencije korupcije i borbe protiv korupcije za razdoblje 2015. – 2019. godine, uključe u rad Okruglog stola i na taj način doprinesu prevenciji i borbi protiv korupcije.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend