EBRD daje poticaj financiranju privrede u BiH kreditnom linijom od 20 milijuna eura

Europska banka za obnovu i razvitak (EBRD) daje poticaj financiranju privrede u BiH kreditnom linijom od 20 milijuna eura Intesa Sanpaolo Banci d.d. BiH, čiji je većinski vlasnik Intesa Sanpaolo Grupacija, za kreditiranje malih i srednjih poduzeća.

 

Ova kreditna linija je dio financijskog paketa od 100 milijuna eura koju je EBRD odobrila za tri supsidijarije Intesa Sanpaolo Grupacije u istočnoj Europi. Kreditna sredstva će se koristiti za osiguranje kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog financiranja privatnih poduzeća u BiH kroz investicijske kredite, revolving kreditne linije, lizing, faktoring i druge financijske instrumente. “EBRD-ova kreditna linija će omogućiti Intesa Sanpaolo Banci da nastavi ulaganja u realni sektor u BiH, čiju okosnicu predstavljaju mala i srednja poduzeća”, rekao je direktor za zapadni Balkan, Bjelorusiju, Moldaviju i Tursku u Sektoru financijskih institucija EBRD-a Francis Malige. Od kako djeluje u BiH, EBRD je uložila više od 1,1 milijardu eura u privredu, a više od 315 milijuna eura je uložila u financijski sektor.