Data saglasnost za učešće BiH u programu Erasmus +

U periodu od septembra do novembra 2013. godine, na osnovu poziva Evropske komisije da Bosna i Hercegovina u 2014. godini djelimično učestvuje u programu Evropske unije Erasmus +, Ministarstvo civilnih poslova je u skladu sa svojom koordinirajućom ulogom u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini provelo neophodnu proceduru konsultacija sa nadležnim obrazovnim vlastima u BiH, s ciljem dobijanja pozitivnih mišljenja za djelimično učešće države u navedenom programu u 2014. godini.

S obzirom na status Bosne i Hercegovine kao države potencijanog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kao i specifičnog unutrašnjeg uređenja po pitanju nadležnosti u oblasti obrazovanja, Bosni i Hercegovini je od strane Evropske komisije ponuđeno djelimično učešće u prvoj fazi pristupanja programu Erasmus + u 2014. godini, pri čemu bi sve aktivnosti vodila Izvršna agencija za audio-vizuelene djelatnosti, obrazovanje i kulturu (EACEA), saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH. Ukupan budžet cjelokupnog programa Erasmus + 14,7 milijardi eura predviđen za sve države članice Programa, što znači da navedena sredstva nisu u punom iznosu namijenjena Bosni i Hercegovini. Naprotiv, Bosna i Hercegovina treba platiti ulaznu kartu u iznosu od 115.000 eura na godišnjem nivou, a koliko će sredstava biti raspoloživo i dodijeljeno BiH, zavisi od projekata koje za aplikante iz BiH odobri EACEA. Nakon što je Ministarstvo civilnih poslova BiH u procesu konsultacija uspjelo da pribavi saglasnosti svih nadležnih ministarstava obrazovanja u BiH, donesen je zaključak kojim je data saglasnost za učešće BiH u programu Erasmus +, o čemu smo Evropsku komisiju i zvanično informisali. Očekujemo da će Evropska komisija u najskorije vrijeme ponuditi na potpisivanje Memorandum, čime bi bila završena procedura pristupanja Bosne i Hercegovine djelimičnom članstvu u programu Erasmus +, kako je zvaničnim aktom Evropske komisije i ponuđeno Bosni i Hercegovini, stoji u saopćenju Ministarstva civilnih poslova BiH.