Lokalne vijesti

Danas u Vitezu o partnerstvu civilnog sektora i Vlade KSB

Misija OSCE-a u BiH podržat će organizaciju konsultativne radionice na temu sporazuma o partnerstvu između organizacija civilnog društva i vlade KSB, koja će biti održana danas u Vitezu.

Radionica se organizuje u okviru projekta „Uspostavljanje institucionalne saradnje – izrada, usvajanje, potpisivanje i primjena sporazuma o saradnji između vlade i organizacija civilnog društva Srednjobosanskog kantona“. Svrha radionice je da predstavi svim zainteresovanim organizacijama civilnog društva KSB koncept sporazuma o partnerstvu i saradnje s kantonalnim vlastima, te osigura njihovo sudjelovanje u izradi nacrta sporazuma. U radionici će učestvovati predstavnici organizacija civilnog društva iz Bugojna, Travnika, Busovače, Viteza, Fojnice, Kiseljaka, Jajca, Gornjeg Vakufa – Uskoplje, Donjeg Vakufa, Novog Travnika, Kreševa i Sarajeva, predstavnici lokalnih i kantonalnih vlasti, te predstavnici Kantona Sarajevo koji će govoriti o svom iskustvu u primjeni sporazuma o partnerstvu.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend