Lokalne vijesti

CCI : Polugodišnji izvještaj o KSB

Ni efikasnije pripremljene sjednice, ni porast zakonodavnih aktivnosti i intenziteta rada Vlade i Skupštine KSB, koje su sada na nivou prosjeka institucija vlasti u drugim kantonima, ali prvenstveno zbog bavljenja dnevnoaktualnim, a ne strateškim pitanima, nisu mogle nadomjestiti nedostatak strateškog pristupa rješavanju problema iz kantonalne nadležnosti, tako da su efekti rada vlasti KSB skoro neosjetni u životima građana ovog kantona.

 

Broj novih radnih mjesta sporo raste, a broj nezaposlenih, nakon porasta u prvom kvartalu 2012.g. još uvijek nije smanjen na nivo iz 2011. godine. Istovremeno, broj korisnika socijalne pomoći i javnih kuhinja je sve veći, budžetski prihodi opadaju, a prosječna plaća uposlenih u KSB je jedna od najnižih u Federaciji. Za razliku od predhodnih perioda kada su zakoni u razmatranim mjerama Skupštine zauzimali nizak nivo i kada su tom kategorijom dominirale odluke, u periodu od 01.01. do 30.06.2012. godine, skoro 40% razmatranih mjera na sjednicama Skupštine KSB bili su zakoni. U izvještajnom periodu Skupština KSB usvojila je ukupno sedam zakona, a parlamentarnu proceduru započela za još pet zakonskih rješenja. Skupština KSB (kao ni Vlada) nije do kraja lipnja 2012.g. razmatrala nijednu mjeru koja na strateški način uređuju pitanja iz kantonalne nadležnosti. Baveći se uglavnom mjerama koje se tiču rada javnih institucija (izvještaji i programi rada, mjere koji uređuju broj i visinu primanja uposlenih u javnom sektoru), Skupština je zanemarila Strategiju zapošljavanja, Strategiju razvoja i Strategiju razvoja poljoprivrede, što i jesu dokumenti koji bi trebali da pokažu spremnost institucija vlasti da se sistemski bori sa problemom nezaposlenosti i predstavljaju polaznu točku u dugom nizu neophodnih mjera i aktivnosti koje bi dovele do smanjenja nezaposlenosti. A zanemaren je i jedan od ključnih dokumenata za funkcioniranje institucija vlasti. Nemaran odnos Skupštine prema Programu radu, osim što je donesen uz dva mjeseca kašnjenja, pokazan je i pri njegovoj realizaciji. Tako je od 72 mjere planirane u ovoj godini do 30.06.2012. godine Skupština trebala realizirati 39 mjera. Međutim, do kraja lipnja uspjela je realizirati svega 14. Na ovaj način Skupština je realizirala oko jedne trećine polugodišnjih obveza, odnosno, posmatrajući cijelokupan program, Skupština je realizirala oko 20% godišnjih obveza. S druge strane, iako s nešto boljim pokazateljima, Vlada KSB nije uspjela realizirati niti polovinu svojih polugodišnjih planiranih obveza. Naime, od 45 mjera (računajući nacrte zakona planirane programom), koliko ih je Vlada planirala realizirati do 30.6.2012.g. – na dnevnom redu Vlade bilo je ukupno 20 mjera. Pored toga, razmatrana je i jedna mjera koja je bila planirana u trećem kvartalu 2012. godine, što u konačnici znači da je do kraja lipnja Vlada realizirala oko 45% svojih polugodišnjih obveza, odnosno tek oko 23% od 92 mjere koje su planirane u 2012. godini. Dodamo li ovim rezultatima činjenicu da Vlada ima velike zaostatke iz prošle godine u smislu neusvojenih zakona, te da je u prvoj polovini godine utvrđeno tek trećina (10) od godišnjeg plana zakonodavnih aktivnosti (31), jasno je kako je ovaj intenzitet u radu Vlade daleko od zadovoljavajućeg i da aktualna vlast treba da pristupi daleko ozbiljnije ulozi koja joj je povjerena, imajući na umu prvenstveno dobrobit građana ovog kantona. Postoje i velike razlike u odnosu ministarstava prema svojim programskim obvezama. Analiza realizacije Programa rada po nositeljima obveza pokazala je da je Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta imalo najneodgovorniji odnos prema programu svog rada jer je od planirale četiri mjere ovo Ministarstvo realiziralo samo jednu (25%). Nasuprot njemu, iako nema najveći postotak realizacije, zbog nominalno najvećeg broja realiziranih mjera Ministarstvo prostornog uređenja, obnove i povratka pokazalo je najveću odgovornost u realizaciji vlastitog Programa rada. Ono što je zajedničko svim ministarstvima kada je Program rada u pitanju je činjenica da niti jedno ministarstvo nije realiziralo svoje programske obveze za prvi šest mjeseci u cijelosti.

(ENI news)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend