Bitka za pušače

Tvornica duhana Rovinj tvrdi kako su povećali prodaju cigareta u prošloj godini za 15 posto i prvi put preuzeli prvu poziciju na tržištu. U Fabrici duhana Sarajevo navode kako oni i dalje drže lidersku poziciju. “U 2010. godini ostvarili smo rekordnu prodaju cigareta u BiH od 3,6 milijardi komada, što je rast od 15 posto u usporedbi s 2009. godinom. Time smo preuzeli lidersku poziciju u BiH s tržišnim udjelom od 38 %, pretekavši FDS, koji sada ima udio od 30 posto”, rekao je Davor Tomašković, predsjednik Uprave TDR-a. Obrazložio je kako podaci o tržnim udjelima potječu od neovisnih međunarodnih agencija od kojih su ih kupili. U Fabrici duhana Sarajevo, međutim, tvrde kako su oni i dalje tržišni lider u BiH, a da istraživanja agencija nisu pouzdan pokazatelj o stanju na tržištu. “Rezultati ovise od samih agencija i reprezentativnog uzorka koji se uzima.

Tako su, na primjer, podaci o tržišnim udjelima različiti od regije do regije, ovisno od toga uzimaju li se uzorci u urbanim ili ruralnim sredinama”, rekao je Sead Hadžimusić, direktor marketinga FDS-a. Nije precizirao koliki je tržišni udio FDS-a prema njihovim podacima, ali je dodao kako je za nekoliko postotaka veći od udjela TDR-a i kako ove dvije tvrtke pokrivaju više od 70 posto bh. tržišta.