Lokalne vijesti

Akcija “Proljetno čišćenje grada”

U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, pozivaju se građani užeg urbanog dijela grada da podrže akciju „Proljetno uređenje grada“.Svojim učešćem u aktivnostima na sprečavanju mogućnosti izbijanja požara i sprečavanju širenja zaraznih bolesti, tako što će očistiti podrumske i tavanske prostorije od suvišnih i nepotrebnih stvari i dijelova namještaja.
Navedene aktivnosti je potrebno provesti u toku mjeseca aprila – travnja, a posebno na dan 26.04.2016. godine kada će se vršiti organizovani odvoz gabaritnih stvari koje budu iznesene iz podruma i tavana na lokacije za odvoz ostalog komunalnog otpada.
Napominjemo građane da su velike količine nagomilanog otpadnog materijala potencijalna opasnost za širenje zaraznih bolesti i pojave glodara, a posebne opasnosti prijete u slučajima izbijanja požara čije posljedice mogu biti katastrofalne.

 

 

 

(izvor:opcina vitez)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend