Lokalne vijesti

Župa Vitez: U 2017. godini 500 župljana manje u odnosu na 2016. godinu

Statistički pokazatelji župe Vitez za 2017. godinu, koji su načinjeni nakon blagoslova obitelji kažu kako je u protekloj godini broj župljana bio 10 887, što je za 500 manje nego u 2016. godini.

Prema podacima koje je obznanio Župni ured Vitez, ukupan broj obitelji je 3 860, a broj djece do 7 godina je 726. Broj djece u osnovnoj školi je 989, dok je broj srednjoškolaca 616, a studenata 411.

Broj udovaca u župi Vitez u 2017. godini je bio 174, broj udovica 513. Ukupan broj neoženjenih s više od 30 godina je 522, a broj neudatih s više od 30 godina 204.

Prema podacima župe Vitez, u inozemstvu živi 771 župljanin, a vjerujemo kako se to odnosi na one u čijim domovima netko, jer je ovaj broj sasvim sigurno veći, s obzirom da je u odnosu na 2009. godinu broj župljanja manji za više od 2000 njih.

Dodajmo kako u ove podatke nije uvršteno Zabilje, jer ono pripada župi Nova Bila.

STATISTIKA ŽUPE VITEZ ZA 2017. GODINU

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend