Lokalne vijesti

Zukan Helez najavio žalbu na presudu Općinskog suda u Bugojnu

Državni parlamentarac i potpredsjednik SDP-a, Zukan Helez, koji je nepravosnažno osuđen na šest mjeseci zatvora zbog davanja lažnog iskaza, za BIRN BiH je rekao da ova presuda neće utjecati na rad Privremene istražne komisije za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama, čiji je član, te da će uložiti žalbu na presudu.

Zukan Helez je za BIRN BiH kazao da je tužba protiv njega došla nakon što je određene prijave upućivao Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).

“Tužitelj podnese krivičnu prijavu da sam ja prije šest godina lažno svjedočio. Posvađala se dva čovjeka, jedan od tih ljudi je bio sa mnom u Sarajevu jer je radio u ministarstvu gdje sam ja bio ministar. I na rampi ima slika naša, kad smo prošli, kad smo se vratili. Sve su to oni prvo tražili pa izbacili kao dokaz. Ovo je prekršajno nešto, posvađali se ljudi”, rekao je Helez.

On je kazao da ova prvostupanjska presuda neće utjecati na rad Privremene istražne komisije za utvrđivanje stanja u pravosuđu, koja djeluje pri Državnom parlamentu, te najavio da će uložiti žalbu.

Predsjedavajući ove komisije Damir Arnaut je, pozivajući se na Izvještaj OSCE-a, rekao da, prema praksi Europskog suda za ljudska prava, javni zvaničnici imaju obvezu suzdržati se od komentara koji mogu narušiti presumpciju nevinosti.

“Poštujem pravo svih građana BiH na presumpciju nevinosti, koje pravo se prema ZKP-u [Zakonu o krivičnom postupku] proteže sve do pravosnažne presude. Prema praksi Europskog suda za ljudska prava (…) javni zvaničnici imaju posebnu obvezu suzdržati se od komentara kojima se može narušiti bilo čije pravo na presumpciju nevinosti”, naveo je Arnaut u odgovoru BIRN-u BiH.

Kako je za BIRN BiH rečeno iz Općinskog suda u Bugojnu, 10. lipnja ove godine okončan je predmet te je Sud donio presudu kojom su Zukan Helez i Halil Ugarak proglašeni krivim za krivično djelo “davanje lažnog iskaza”.

Helez je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, a Ugarak na uvjetnu kaznu od šest mjeseci. Ugarku je određeno da se ova kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

“Ova presuda nije pravosnažna i još nije pismeno izrađena. U skladu s odredbama ZKP-a FBiH, rok za pismenu izradu presude je 15 dana od dana zaključenja glavnog pretresa, odnosno 30 dana u složenim predmetima. Rok za žalbu teče od dana prijema pismenog otpravka presude”, stoji u odgovoru Općinskog suda Bugojno.

Ovo je nepravosnažna presuda na koju postoji mogućnost žalbe Kantonalnom sudu u Novom Travniku.

* Ovaj članak je dopunjen kako bi uključio referencu na Izvještaj o presumpciji nevinosti.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend