Regionalne vijesti

Znate li kakva je kvaliteta mora na plaži na kojoj se kupate ovog ljeta? Možete provjeriti na karti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je interaktivnu kartu na kojoj možete provjeriti kakva je kakvoća mora na plaži na kojoj se kupate.

Kriteriji za ocjenjivanje kakvoće mora na plažama, kao i metode ispitivanja propisani su Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN73/08), koja je usklađena sa Direktivom Europskog parlamenta 2006/7/EZ iz veljače 2006. godine o upravljanju kakvoćom voda za kupanje, Smjernicama za kakvoću mora za kupanje u Sredozemlju Mediteranskog akcijskog plana Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP/MAP) i kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).  

Uredba propisuje standarde kakvoće mora za kupanje na plaži, granične vrijednosti mikrobioloških pokazatelja i druge značajke mora. U odnosu na raniju Uredbu o standardima kakvoće mora na morskim plažama (NN 33/96) granične vrijednosti nove Uredbe su više jer zadovoljavaju sigurnosne kriterije kakvoće vode namijenjene kupanju, sportu i rekreaciji koje se primjenjuju u zemljama Europske unije, navodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije na svojim stranicama. 

I ove se godine na plažama u Hrvatskoj pratio profil kupališta, odnosno postojanje i održavanja pratećih sadržaja plaže poput tuševa, sanitarnih čvorova ili obližnjih kanalizacijskih ispusta ako ih ima. Koncesionar plaže i/ili jedinice lokalne samouprave dužni su na vidljivim mjestima istaknuti ploče s podacima o kakvoći mora, općem opisu mora za kupanje i informacijama o mogućim izvanrednim događajima na plaži kako bi što bolje informirali kupače, javlja N1

Ocjene su prikazane obojenim kružićem i to plavim za izvrsnu kakvoću, zelenim za dobru, žutim za zadovoljavajuću i crvenu za nezadovoljavajuću kakvoću. 

Rezultati se u bazu podataka upisuju odmah nakon završetka analize. Osim ocjene kakvoće mora postoji mogućnost uvida u osobitosti plaža, konfiguraciju, hidrometeorološke karakteristike, opremljenost, dostupnost i fotografije, kao i mogućnost komentiranja plaža, dojave onečišćenja te predlaganje novih točaka ispitivanja.

Kartu pogledajte OVDJE 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend