Lokalne vijesti

Zenica: Jednokratna pomoć za svaku novorođenu bebu

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Zenica jednoglasno je usvojena inicijativa Jasmina Hodžića (SBB) za donošenje odluke o jednokratnoj isplati novčane naknade za svako novorođeno dijete. Prema riječima Hodžića, inicijativu je podnio u cilju što hitnijeg provođenja intenzivnih mjera populacione politike i kampanje protiv bijele kuge.
– Prirodni priraštaj se na području grada, ali i cijele BiH, posljednjih godina nalazi u silaznoj putanji, a ovo je jedan od načina da se to promijeni. U Zenici se godišnje rodi samo 1.100 beba, a mnoge općine u BiH već imaju usvojene odluke koje imaju za cilj poboljšanje nataliteta ili zadržavanja mladih u zemlji – rekao je Hodžić.
Dodaje da su to općine Stari Grad, Livno, Ljubuški, Tomislavgrad… S obzirom na činjenicu da proračun Grada Zenice za 2019. godinu iznosi 60.672.190 KM, jedan od najvećih u povijesti grada, smatra da je odluka lako provediva.
Iako imaju opstrukcije Gradske uprave, Hodžić će tražiti da se sredstva za ove namjene osiguraju kroz rebalans proračuna, pa bi inicijativa trebala zaživjeti već u ovoj godini.
– Ako ne bude rebalansa, onda definitivno startamo od 2020. godine – poručio je Hadžić.
Za zaposlene porodilje pomoć će iznositi 200 KM za prvorođeno dijete, 250 KM za drugorođeno, te 300 KM za treće i svako naredno dijete.
– Za nezaposlene porodilje pomoć će iznositi 250 KM za prvorođeno dijete, 350 KM za drugorođeno, te 500 KM za treće i svako naredno dijete – pojašnjava Hodžić.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend