Vijesti iz BiH

Žene će moći raditi u rudnicima

Bosna i Hercegovina otkazat će Konvenciju 45 Međunarodne organizacije rada nakon čega će i žene moći raditi u rudnicima. Prijedlog je na dnevnom redu sjednice Parlamentarne skupštine BiH zakazane za petak, navodi portal Faktor.

Ministarstvo civilnih poslova BiH dostavilo je Predsjedništvu BiH, koje je nadležno za potpisivanje i otkazivanje međunarodnih sporazuma, prijedlog za otkazivanje Konvencije o podzemnom radu.

Ona je sastavljena 1935. godine, a BiH ju je primjenjivala na osnovu sukcesije bilateralnih ugovora koje je zaključila bivša SFRJ. BiH je potpisnica i Evropske socijalne povelje pa se u obrazloženju navodi da se primjenom konvencije ženama oduzima pravo na rad i jednake mogućnosti.

Vijeće ministara BiH je obavezalo Ministarstvo civilnih poslova BiH da Prijedlog odluke o otkazivanju spomenute konvencije u kojoj se navodi da “nijedna osoba ženskog spola, bez obzira na godine starosti, ne može biti zaposlena na podzemnim radovima u rudnicima”, dostavi Predsjedništvu BiH.

Predsjedništvu BiH je potrebna saglasnost Parlamentarne skupštine BiH za otkazivanje ovog međunarodnog sporazuma, pa će se zastupnici o tome izjasniti u petak, 30 juna. Nakon toga će entiteti u BiH i Brčko Distrikt BiH morati izmijeniti svoje zakone o radu i ukinuti odredbe o zabrani rada pod zemljom za žene.

(Business magazin)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend