Vijesti iz BiH

Ze-do kanton se priprema za uvođenje rada za opće dobro

Ministrica za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Romana Brkić razgovarala je s rukovoditeljicom projekta „Provedba rada za opće dobro na slobodi u Federaciji BiH“ Samrom Šuškić – Brkić.

Zeničko – dobojski kanton ranije je iskazao interes za provedbu rada za opće dobro, kao alternativnoj krivičnoj sankciji, a ministrica Brkić je nedavno je izjavila da će u okviru svojih nadležnosti poduzeti potrebne korake kako bi rad za opće dobro na slobodi zaživio na području ovog kantona. „Ministarstvo će raditi na stvaranju pretpostavki za uvođenje rada za opće dobro na području našeg kantona. Uskladit ćemo postojeće kantonalne propise iz ove oblasti sa preporukama Vijeća Evrope i pristupiti donošenju novih. Utvrdit ćemo listu poslodavaca od javnog interesa sa kojima ćemo pristupiti potpisivanju ugovora o provođenju rada za opće dobro, odnosno, preduzećima gdje bi se provodila alternativna krivična sankcija, izjavila je ministrica Brkić. Najavila je i razgovore sa predsjednicima sudova kako bi počeli izricati presude u kojima se kazna zatvora zamjenjuje za rad za opće dobro na slobodi. Kao pilot projekt, koji finansijski podržava Vlada Velike Britanije, rad za opće dobro na slobodi, dosada je obuhvatao pet kantona sa područja Federacije BiH, a sa primjenom se počelo tek u Unsko- sanskom i Kantonu Sarajevo gdje je izrečeno 38 presuda kojima se kazna zatvora zamjenjuje za rad za opće dobro. 
(Fena)

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend