Završena prva faza zacrtanog plana spajanja Poslovnog centra PC 96 s centrom Viteza

Uspješno je relizirana izgradnja radne ceste T-5 u Poslovnoj zoni PC 96 u Vitezu. Radove je izvodio BOSSIL d.o.o. Vitez, a nadzor je vodio AS PROMING d.o.o. Travnik.

Projektom izgradnje radne caste T-5 predviđeno je da se uradi odvodnja oborinskih voda, izgradnja trotoara, te asfaltiranje kolovozne trake u dva sloja 6 cm noseći sloj  + 4 cm habajući sloj.
Radna cesta T-5 je prva faza zacrtanog plana spajanja Poslovnog centra PC 96 sa centrom grada. U toku su pripreme za izgradnju mosta preko Lašve kod Pavlovića kuća, kojim će se Poslovni centar spojiti sa gradom.

(SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ)