Lokalne vijesti

Završena pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita

Kako bi olakšali pripreme za polaganje pravosudnog ispita Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“, u suradnji s Federalnim ministarstvom pravde, već peti put je organiziralo  pripremnu školu u trajanju od dva mjeseca i za to vrijeme obrađene su sve  oblasti koje se moraju spremiti za ispit: krivično pravo (materijalno i procesno), građansko pravo, obiteljsko pravo,gospodarsko pravo, upravno pravo,radno pravo,  ustavni sustav i organizacija pravosuđa.
Do sada su ovu pripremnu školu pohađalo više od 100 učesnika od kojih je najveći broj uspješno položio pravosudni ispit. U povodu završetka ove pripremne nastave polaznicima su uručeni certifikati.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend