Završena 80. sjednica Vlade KSB

Vlada KSB održala je svoju, 80-tu po redu sjednicu, na kojoj je, uz ostalo, na prijedlog Ministarstva finanija, utvrdila okvirni Proračun KSB za razdoblje 2011-2013.godine. Vlada je na prijedlog Ministarstva financija usvojila i Izvještaj o izvršenju Proračuna KSB za razdoblje 01.01.-30.06.2010.godine. Ministarstvo prosvjete je predložilo, a Vlada donijela Odluku o raspodjeli namijenjenih sredstava za devetogodišnje osnovno obrazovanje u Proračunu KSB za 2010.godinu.

Ovom Odlukom se odobrava izdavajanje sredstava u iznosu od 100.000,00 KM. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela Odluku o raspodijeli dijela sredstava za sport u 2010.godini iz Proračuna.
Donesena je i odluka o raspodijeli dijela sredstava planiranih za kulturu iz Proračuna KSB za 2010.godinu, a na prijedlog istog ministarstva. Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je predložila, a Vlada KSB donijela odluku o izdvajanju sredstava sa stavke kapitalna ulaganja; izdvojena sredstva će se koristiti za izradu BPKN (Baza podataka katastra nekretnina). Izdvajaju se sredstva u slijedećim iznosima:
– za općinu Kiseljak – 15.000,00 KM za K.O. Orahovo i K.O. Bilalovac
– za općinu Novi Travnik – 25.000,00 KM, za K.O. Bistro, Opara, Pečuj, Tranica i Zagrlje
Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost za izvođenje radova na nadogradnji zgrade Općine i Općinskog suda u Bugojnu, Faza II i Faza III, LOT 1. Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2010.godinu Općinskome sudu u Bugojnu za nadogradnju zgrade općine i općinskog suda u Bugojnu. Ovom odlukom se izdvaja iznos od 631.665,62 KM.
Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o dodjeli ugovora za usluge servisa, opravke, isporuke i ugradnje rezervnih i potrošnih dijelova, te održavanje motornih vozila iz programa VW; najpovoljnija ponuda je ponuda Auto Kuće «BUBA» Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora za usluge servisa, opravke, isporuke i ugradnje rezervnih i potrošnih dijelova, te održavanje motornih vozila iz programa «ŠKODA»; najpovoljnija ponuda je ponuda Auto Kuće «Lašva Auto» Busovača,
– Odluka o dodjeli ugovora za usluge o isporuci i ugradnji originalnih rezervih dijelova, servisiranje i održavanje za vozila (Audi, Nisan, Kia, Ford, Renault, Citroen, Lada) za motocikle marke Yamaha I JF 125; najpovoljnija ponuda je ponuda «AUTO MERC ŠKORO» d.o.o. Kiseljak,
– Odluka o dodjeli ugovora za pružanje usluga autolimarskih i lakirerskih radova za vozila u vlasništvu Vlade KSB; najpovoljnija ponuda je ponuda Auto Kuće «BUBA» Vitez ,
– Odluka o dodjeli ugovora za pružanje vulkanizerskih usluga za vozila u vlasništvu Vlade KSB; najpovoljnija ponuda je ponuda «AUTO MERC ŠKORO» d.o.o. Kiseljak,
– Odluka o dodjeli ugovora za pružanje usluge prava vozila u vlasništvu Vlade KSB; najpovoljnija ponuda je ponuda «AUTO MERC ŠKORO» d.o.o. Kiseljak.
Ista služba je predložila, a Vlada donijela slijedeće odluke:
– Odluka o dodjeli ugovora o uslugama kolektivnog osiguranja zaposlenika za potrebe svih proračunskih korisnika; najpovoljniji ponuđač je «KONZORCIJ» Sarajevo osiguranje i Croatia osiguranje,
– Odluka o dodjeli ugovora za uslugu osiguranja vozila u vlasništvu Vlade KSB; najpovoljnija ponuda je ponuda «KONZORCIJ» Sarajevo osiguranje i Croatia osiguranje,
– Odluka o dodjeli ugovora za nabavku ogrijevnog drveta za sve proračunske korisnike za sezonu grijanja 2010/2011; napovoljnija ponuda je ponuda ŠPD «Srednjbosanske šume» Donji Vakuf.
– Odluka o dodjeli ugovora za nabavku mrkog uglja za sve proračunske korisnike za sezonu grijanja 2010/2011; najpovoljnija ponuda je ponuda d.o.o. «HARMELI» Banovići.
– Odluka o dodjeli ugovora za nabavku uglja lignita za sve proračunske korisnike; najpovoljnija ponuda je ponuda RU «Gračanica» Gornji Vakuf/ Uskoplje.
Ministarstvo prostornog uređenja, obnove i povratka je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za projekte infrastrukture u općinama KSB:
– u podnaslovu Dobretići : Dovršetak asfaltiranja ceste Šibovi – Melina 20.000,00, treba stajati – Sanacija puta Šibovi – Melina 15.000,00 KM; Sanacija puta Pavlovići – Brnjići 5.000,00 KM
– u podnaslovu Kreševo: Put u naselju Crnići Kreševski Kamenik – Stojčić 25.000,00 KM treba stajati – Kreševski Kamenik – Kotarac – Stojčić 12.500,00 KM; Rakova Noga – Tomičić 12.500,00 KM.