Vijesti iz BiH

Zavod za javno zdravstvo FBiH objavio nove podatke o broju testiranih i potvrđenih slučajeva COVID-19 u FBiH

 • Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH objavio je danas u 10 sati nove podatke o broju testiranih i potvrđenih slučajeva COVID-19 u FBiH.
 • Utvrđeni uvezeni slučajevi iz Italije, Njemačke, Švicarske i Srbije. Lokalna transmisija na području četiri kantona: Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Unsko-sanskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona.
  • Dva veća klastera vezana za događaj u Konjicu (do sada 28 potvrđenih slučajeva, evidentirana 3. generacija kontakata) i slučaj u Mostaru (7 potvrđenih slučajeva).
  • U Unsko-sanskom kantonu evidentirana su 3 klastera.
  • Evidentirana dva klastera u Zapadnohercegovačkom kantonu i jedan u kantonu Sarajevo.
  • Novi importirani slučajevi iz Austrije i Turske.
  • Ukupno evidentirana 3 smrtna slučaja.

Tabela 1. Prijavljeni potvrđeni slučajevi COVID-19 u Federaciji BiH po kantonima, 26.03.2020.

Kantoni Broj testiranih Broj novih slučajeva Ukupan broj slučajeva Broj umrlih
Unsko-sanski kanton 24 6 1
Posavski kanton 6 1
Tuzlanski kanton 138 0
Zeničko-dobojski kanton 36 8
Bosansko-podrinjski kanton 27 1 5
Srednjobosanski kanton 30 1
Hercegovačko-neretvanski kanton 206 6 32 1
Zapadnohercegovački kanton 26 4 11
Kanton Sarajevo 85 1 10 1
Kanton 10 12 0
Federacija BiH 590 12 74 3

Grafikon 1. Distribucija negativnih i laboratorijski potvrđenih slučajeva COVID-19, Federacija BiH

Slika 1. Geografska distribucija potvrđenih slučajeva COVID-19 u svijetu, na dan 26.03.2020.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend