Vijesti iz BiH

Zakon o radu pred Ustavnim sudom FBiH

Delegati Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Demokratske fronte i Naše stranke u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH pokrenuli su danas pred Ustavnim sudom Federacije BiH spor u vezi sa procedurom usvajanja Zakona o radu.

Spor je pokrenut od strane 17 delegata Doma naroda. Prijedlog Zakona o radu u redovnoj proceduri je razmatran i usvojen na sjednici Doma naroda, održanoj 30. jula 2015. godine. Kršenjem Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta FBiH te Ustava FBiH od strane rukovodstva Doma, delegatima Doma naroda onemogućeno je pravo da ulažu amandmane na predloženi zakon, čime temeljna demokratska procedura usvajanja zakona zagarantirana Ustavom FBiH nije ispoštovana.

Upravo je to predmet Zahtjeva za rješavanje ovog ustavnog spora. Predmetni spor tiče se odnosa unutar Doma naroda Parlamenta FBiH, te ugrožavanja osnovnih demokratskih prava delegata u tom Domu da, prilikom usvajanja jednog izuzetno bitnog zakona, ne mogu iskoristiti demokratsku proceduru i svoja prava pri njegovom usvajanju, zbog čega se ne može više govoriti o „demokratski usvojenom zakonu“.

Vjerujemo da će Ustavni sud FBiH, kao i u ranijim sličnim slučajevima, presuditi da se nikakvi akti usvojeni, uz kršenje Poslovnika o radu najviših zakonodavnih institucija te Ustava FBiH, ne mogu primjenjivati i moraju biti stavljeni van snage.

(Centar za informisanje SDP BiH)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend