Vijesti iz BiH

Zakon kaže: Troškove kućne izolacije mora vam platiti kanton!

Troškovi kućne izolacije padaju na teret proračuna kantona”, stoji u Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u Federaciji BiH.

Tako bi, ako će vlast poštovati zakon, svi oni koji su zbog sumnje na virus korona ili zbog zaraženosti virusom trebali bi dobiti rješenje o izolaciji a potom i biti novčano obavješteni za vrijeme provedeno u izolaciji.

 Prema definiciji navedenoj u Zakonu, kućna izolacija provodi se u svim slučajevima kada se na osnovu ocjene epidemiološke ugroženosti izoliraju članovi obitelji za koje postoji sumnja da su oboljeli od zaraznih bolesti, a koja se mora isključiti kliničkim i dijagnostičkim metodama.

”O kućnoj izolaciji odlučuje nadležni kantonalni ministar na osnovu epidemiološkog izvještaja nadležnog kantonalnog zavoda, uz konzultiranje stručnog ekspertnog tima nadležnog kantona u roku od 24 sata rješenjem protiv kojeg je dozvoljena žalba koja ne odlaže izvršenje.

Kućna izolacija traje dok se zarazna bolest klinički i dijagnostički ne isključi”, navodi se u Zakonu.

 Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju u Federaciji BiH, prema Članu 42, pravo na naknadu imaju osiguranici koji su ”izolirani kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini”.

”Naknada plaće utvrđuje se od osnovice za naknadu koju čini plaća isplaćena osiguraniku za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem nastupi slučaj na osnovu kojeg se stiče pravo na naknadu”, navodi se u spomenutom Zakonu.

Izvor: bljesak info

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend