Lokalne vijesti

Zakazana treća redovna sjednica OV Vitez

Treća redovna sjednica zakazana je za 29.4.2021.godine (četvrtak) sa početkom u 10,00  sati u sali Općinskog vijeća Vitez.Predložen je slijedeći:      

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada PD ”Vlašić” d.o.o Vitez za 2021. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada JSP “Vitez-stan” d.o.o Vitez za 2021.godinu;
  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada JKP  “Vitkom” d.o.o Vitez za 2021.godinu;
  4. Plan i program rada Crvenog  križa/krsta Vitez za 2021.godinu;
  5. Plan i Program rada JU Radio Vitez za 2021.godinu;
  6. Izvješće o radu Općinskoga načelnika i općinskih službi za upravu za 2020.godinu;
  7. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja općine Vitez za 2021.godinu;
  8. Prijedlog odluke o prodaji putničkog automobila u vlasništvu općine Vitez;
  9. Informacija o realizaciji projekta daljinskog grijanja;
  10. Mišljenje na Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana KSB/SBK 2005./2025.godine;

                             

 PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA     Hidajet Sivro

                                                             

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend