Lokalne vijesti

Zakazana 61. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

U četvrtak, 19. 11. 2020. godine održat će se 61. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 60. sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade
2. Nacrt programa javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2021.-2023. godina – Ministarstvo financija
3. Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB za 2020. godinu – Zavod za zdravstveno osiguranje
a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB za 2020. godinu
4. Financijski plan Službe za zapošljavanje KSB za 2021. godinu – Služba za zapošljavanje
a) Odluka o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje KSB za 2021.godinu
5. Konsolidirani periodični izvještaj za Vladu i proračunske korisnike za period 1.1 do 30.9.2020. godine – Ministarstvo financija
6. Konsolidirani periodični izvještaj općina Kantona za period 1.1 do 30.9.2020. godine – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih putova – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje ugovora o izvansudskim nagodbama – Ministarstvo financija
10. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 20220. godinu ( donacija za OŠ Jajce“ Krušćica – Ministarstvo financija

11. Prijedlog odluke o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna na dan 31.12.2020. godine – Ministarstvo financija
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava fizičkim osobama registriranim kod nadležnih općinskih organa za subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za mjesec travanj 2020. godine – Ministarstvo gospodarstva
13. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za podršku razvoju poduzetničkih zona“ utvrđenog Proračunom Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu, broj 01-11.7-224/2020 od 16.3.2020. godine (s izmjenom od 14.8.2020.) – Ministarstvo gospodarstva
14. Prijedlog odluke o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa I. ciklusa studija Softver inženjering na Fakultetu informacionih tehnologija Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih , kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020. godinu (renoviranje škole MSŠ Bugojno) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
16. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020. godinu (izgradnja društvenog doma Krčevac, općina Busovača) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
17. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020. godinu (udruga Leptir i drugi) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
18. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020. godinu za JKP „Trebišnjica“ Nova Bila – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
19. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Admira Šehović
b) Ekrem Hadžić
c) Izet Ramić
d) Ahmet Kadrić
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava ( microsoft licenca) – Ministarstvo gospodarstva
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I. faza (konačna situacija) – Ministarstvo unutarnjih poslova
23. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola u 2020. godini (za mjesec prosinac) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku usluga obuke učenika SSŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nabavku usluga obuke učenika
25. Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
26. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku uredske opreme i namještaja – Ured za javne nabavke
27. Suglasnost na anekse ugovora za nabavku ortopedskih pomagala (LOT 3, LOT4) – Kantonalna uprava za branitelje
28. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku ortopedskih pomagala – Kantonalna uprava za branitelje
a) Za usluge banjsko-klimatskog liječenja
29. Suglasnost za isplatu naknade po osnovu zaključenog ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa Sadetom Sefer (za mjesec listopad) – Kantonalna uprava za branitelje
30. Suglasnost za potpisivanje ugovora sa studenskim centrima za akademsku 2020/21. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
31. Suglasnost za pokretanje postupaka za nabavku opreme za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
32. Suglasnost za potpisivanje sudske nagodbe s Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo – Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Suglasnost na dopunu Plana javnih nabavki za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
34. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu o poslovima nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Centra inspekcija Kiseljak – Ministarstvo gospodarstva
35. Suglasnost za nabavku ribon traka za igličaste printere – Ministarstvo unutarnjih poslova
36. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje i postavljenje direktora Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
37. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku stalnih sredstava u obliku prava (microsoft licenca) – Ministarstvo gospodarstva
38. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za javne nabavke za potrebe Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
a) Za nabavku računara
b) Za nabavku skener aparata
c) Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računara s monitorom
39. Informacija o stanju prihoda i rashoda u Proračunu Kantona Središnja Bosna za razdoblje 1.1. – 31.10.2020. godine – Ministarstvo financija
40. Informacija o novim projektima za digitalizaciju procesa javne uprave – Ured za Europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
41. Informacija o zaključku Vlade Federacije u vezi s pogoršanjem epidemiološke situacije na području Federacije BiH – premijer Kantona
42. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Irme Hodžić za predstavnika Kantona Središnja Bosna za člana posebne grupe za reformu javne uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend