Lokalne vijesti

Zakazana 41. sjednica Vlade SBK

Za četvrtak, 30.4.2020. godine zakazana je 41. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 40. redovne sjednice Vlade Kantona, zapisnici s 24. 25. 26. 27. i 28. vanredne sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o koncesijama – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o rudarstvu – Ministarstvo privrede
4. Nacrt zakona javnim skijalištima u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo privrede
5. Mišljenje na Nacrt federalnog zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca – Ministarstvo privrede
6. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima za ostvarivanje prava za dodjelu financijskih sredstava pravnim i fizičkim licima s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su imali pad ostvarenog prometa uzrokovan pandemijom COVID-19 – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja za epizootiološko područje KSB/SBK, zaštite zdravlja bilja i načinu financiranja mjera za 2020. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije za MHE „Prusac – 2“ Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o prodaji stalnog sredstva (motorno vozilo) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za stipendiranje – školovanje djece branioca i članova njihovih porodica – Kantonalna uprava za branioce
13. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za po Odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za isplatu nematerijalne štete – Ministarstvo financija
a) Odluka broj: AP – 3645/18 od 27.11.2019. godine
b) Odluka broj: AP – 3690/18 od 15.1.2020. godine
c) Odluka broj: AP- 3059/18 od 17.12.2019. godine
14. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava po Rješenjima Ureda za razmatranje žalbi – Ministarstvo financija
a) Rješenje broj: JH-03-07-1-38-7/20
b) Rješenje broj: JH-03-07-1-120-6/20
c) Rješenje broj: JH-03-07-1-193-9/20
d) Rješenje broj: JH-03-07-1-208-8/20
15. Prijedlog odluke o rashodovanju stalnog sredstva – motornog vozila – Ministarstvo privrede
16. Prijedlog odluke o poklonu rashodovanog motornog vozila – Ministarstvo privrede
17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za poništavanje postupka za nabavku atomskog apsorpcijskog spektofotometra – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
18. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za štampanje Službenih novina KSB/SBK – Stručna služba Vlade
19. Saglasnosti za isplatu troškova žalbenog postupka – Ured za javne nabavke
20. Saglasnosti za produženje ugovora o djelu za obavljanje poslova tehničkog sekretara u Uredu za javne nabavke – Ured za javne nabavke
21. Zamolba za financijsku pomoć Agenciji za privatizaciju KSB/SBK – Agencija za privatizaciju
22. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju interresorne radne grupe za izradu Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma u KSB/SBK – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend