Lokalne vijesti

Zakazana 39.redovita sjednica Općinskog vijeća Travnik

Predsjedatelj Općinskog vijeća Ttavnik zakazao je 39. redovitu sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati 25.04. 2012. godine (SRIJEDA), u 10,oo sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći Dnevni red:

 

1.Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna općine Travnik za period 01.01. do 31.12. 2011. godine i donošenje Odluke o usvajanu godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna općine Travnik za period 01.01. do 31.12. 2011. godine
2.Razmatranje Izvješća o utrošku proračunske pričuve za period 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
3.Prijedlog Odluke o visini sredstava za financiranje projekata nevladinih organizacija u Proračunu za 2013. godinu
4.Prijedlog Odluke o visini naknade predsjedniku i članovima Skupština u Javnim poduzećima i poduzećima od posebnog društevnog interesa za Općinu Travnik
5.Nacrt Odluke o utvrđivanju tarife komunalnih pristojbi
6.Nacrt Operativnog Program radova održavanja cesta i ulica u zimskom periodu na području općine Travnik
7.Izvješće o procijenjenoj šteti
8.Informacija o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2011./2012. godinu
9.Donošenje zaključaka po podnesenim inicijativama
10.Rješenja za dodjelu zemljišta
a)Ramo Selman za izgradnju stambeno poslovnog objekta površine 509 m2
bSuljo Smajić za izgradnju stambeno poslovnog objekta površine 419 m2
c)Suljo Šehić za izgradnju stambeno poslovnog objekta površine 668 m2
d)Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Travnik

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend