Zakazana 28. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Sjednica OV Vitez će se održati dana 26.06.2024.godine (srijeda) u dvorani Općinskog vijeća Vitez sa početkom u 9:00 sati.

DNEVNI RED

 1. Izvješće o izvršenju Proračuna i utrošku proračunske  rezerve Općine Vitez za  2023.godinu;
 2. Izvješće o izvršenju Proračuna za period od 1.1.-31.3.2024.g.
 3. Rebalans I Proračuna općine Vitez za 2024.godinu;
 4. Prijedlog odluke o izvršenju Rebalansa I Proračuna općine Vitez za  2024.godinu;
 5. Operativni proračunski kalendar za izradu i donošenje Proračuna za 2025.godinu i Dokument okvirnog Proračuna za period od 2025.-2027.godine;
 6. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu i prijemu stranaka u službama za upravu i drugim općinskim službama općine Vitez;
 7. Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka za period od 01.01. – 31.12.2023.godine;
 8. Izvješće o radu za 2023.godinu i financijski plan poslovanja  JU “Dječji vrtić” Vitez za 2024.godinu;
 9. Izvješća  o radu Dragovoljnih/Dobrovoljnih Vatrogasnih društava Vitez sa financijskim Izvješćem za 2023.godinu;
 10. Izvješće o radu i Financijsko Izvješće OO Crvenog križa Vitez za 2023.godinu;
 11. Informacija o radu JKP „Vitkom” d.o.o Vitez za 2023.godinu;
 12. Prijedlog odluke  o izdvajanju  financijskih sredstava za investiciju na vodovodnom sustavu na području Općine Vitez;
 13. Prijedlog odluke o dodjeli poslova rekonstrukcije i izgradnje kanalizacijskih mreža na području Općine Vitez,  JKP “Vitkom“ d.o.o. Vitez;
 14. Prijedlog odluke  o dodjeli poslova  sanacija vodovodne mreže dionica Rijeka- Vraniska (Spilje) dužine 1.500,00 metara, JKP „Vitkom“-u d.o.o. Vitez;
 15. Prijedlog odluke o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata, obrta i srodnih djelatnosti na području općine Vitez;
 16. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o visini naknade za rad članova Općinskog  izbornog povjerenstva-(prisega);
 17. Prijedlog odluke o razrješenju općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu Vitez;
 18. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina;
 19. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „Poslovnog centra PC-96“ općina Vitez;
 20. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine naknade iz temelja prirodnih pogodnosti gradskog građevnog zemljišta-rente;
 21. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište na korištenje;
 22. Prijedlog rješenja za privremeno korištenje zemljišta u svrhu funkcioniranja sportsko-ribolovnog revira Vitez;
 23. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „CENTAR 1“ Vitez;
 24. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Tomislav Jurčević);
 25. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Predrag  Pranjković);
 26. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (ECOS  d.o.o Vitez);
 27. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele („Frizerland“ d.o.o Vitez);
 28.  Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Tomislav Petrović);
 29. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Branka  Petrović);
 30. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Nikola Franjić);
 31. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (MM Vitezovi);
 32. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti  MZ-e Stari Vitez za izgradnju malonogometnog igrališta.