Zakazana 18. redovita sjednica Općinskog vijeća Travnik

Za 18. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 18.3. 2010.godine (ČETVRTAK), u 10 sati, u velikoj sali Općine Travnik, utvrđen je sljedeći dnevni red :

 

1.Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacijskog plana „HPBŠ“ mikrolokacija „Bagat – Biblioteka

 

2.Prijedlog Odluke o provođenju izmjene dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ mikrolokacija „Bagat – Biblioteka

3.Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanje na pozicije u reguliranim organima općine Travnik

4.Nacrt Odluke o komunalnom redu na području turističkog naselja Babanovac

5.Prijedlog ugovora o zamjeni nekretnina

6.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za trasu plinovoda Zenica – Travnik

7.Izvješće o primjeni pozitivnih propisa i stalnoj kontroli privremenog smještaja za raseljene osobe i nužnog smještaja za socijalne slučajeve

8.Izvješće o procijenjenoj šteti

9.Informacija o realizaciji projekata infrastrukture u 2009. godini

10.Davanje prijedloga za članove školskih odbora

11.Rješenja za dodjelu zemljišta

a)Maglić Ahmed

b)Zahirović Senija

c)Ljubomir Matić

d)Osmanović Mevldudin

e)Budach Biserka

f)Muslimović Hasib

g)Gaši Alji

12.Rješenja po tužbama

a)Huseinović Adem

b)Mrgić Samir

c)Mulaosmanović Vesna

d)Zdionica Mirzet

e)Šehović Servezad

13.Nacrt Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim

priredbama KSB