Lokalne vijesti

Zakazana 15. sjednica OV Vitez

15.  sjednica Općinskog vijeća Vitez održat će se u srijedu, 13.2.2019. godine, s početkom u 10 sati, u sali OV Vitez.

Prije usvajanja dnevnog reda predloženo je:

 1. usvajanje Zapisnika o radu 14. sjednice Općinskoga vijeća, održane 19.12.2018.godine;
 2. odgovori na vijećnička pitanja;
 3. vijećnička pitanja.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog proračuna općine Vitez za 2019. godinu;
 2. Prijedlog odluke o izvršenju proračuna općine Vitez za 2019. godinu;
 3. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Općine Vitez;
 4. Program rada Općinskoga načelnika i Službi za upravu za 2019. godinu;
 5. Informacija o radu Općinskoga vijeća Vitez za 2018.godinu;
 6. Informacija o realizaciji javnih nabavi za 2018.godinu;
 7. Informacija o stanju vodoopskrbe na području općine  Vitez za period travanj 2017.- siječanj 2019. godine;
 8. Nacrt odluke o lokalnim nerazvrstanim cestama i gradskim ulicama na području općine Vitez;
 9. Informacija o stanju u oblasti šumarstva na općini Vitez;
 10. Prijedlog odluke o izmjenama kriterija za dodjelu studentskih stipendija;
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta JU „Internacionalna ljekarna/apoteka” Vitez;
 12. Plan i Program rada J.U. Dječji vrtić „Vitez“ za pedagošku 2018/2019.godinu;
 13. Prijedlog rješenja o izuzimanju zemljišta u korist općine Vitez (Anto Brković);
 14. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Ismeta Delić);
 15. Prijedlog odluke  o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Vlado Paškalj);
 16. Prijedlog odluke o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Vitez.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Hidajet  Sivro

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend