Zakazana 110. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

110. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna zakazana je za sutra, četvrtak, 13.1.2022. godine, u 9 sati.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 108. redovne i 46. izvanredne sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2. Programi rada ministarstava za 2022. godinu
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo gospodarstva
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
3. Programi rada uprava i upravnih organizacija za 2022. godinu
a) Kantonalna uprava za branitelje
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Programi rada službi, ureda i kabineta za 2022. godinu
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Ured za javne nabavke
e) Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
f) Kabinet premijera Kantona
5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta i SŠ „Travnik“ Nova Bila – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Proračunu KSB za 2021. godinu za nabavku stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog tužiteljstva Travnik – Ministarstvo pravosuđa
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu za nabavku stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za 2021. godinu za nabavku opreme za potrebe MUP-a KSB – Ministarstvo unutarnjih poslova
9. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavu:
a) nabava civilnih odijela za potrebe kriminalističke policije
b) usluge kalibracije i verifikacije alkometara
c) usluge kalibracije i verifikacije radara
10. Suglasnost na Odluku o visini blagajničkog maksimuma za 2022. godinu – Ministarstvo financija
11. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova raspolaganja sredstvima Fonda za zaštitu okoliša KSB – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
12. Suglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za tehničku podršku sistemu „e“- Vlade – Stručna služba Vlade
13. Izvještaj o dodijeljenim jednokratnim novčanim pomoćima u 2021. godini – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu siječanj 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Ministarstvo gospodarstva
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Ministarstvo unutarnjih poslova
e) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu siječanj 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo gospodarstva
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo unutarnjih poslova

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.