Zagreb: Na Sveučilištu 8 847 mjesta za studente diplomskih studija

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku da se u 2012./2013. akademskoj godini osigura 8847 mjesta za studente diplomskih studija, u okviru te kvote 7631 mjesto, odnosno 86,26 posto, osigurano je za redovite studente, 975 za izvanredne te 241 mjesto za studente strane državljane.

Prorektorica za nastavu i studente Blaženka Divjak izvijestila je danas novinare na konferenciji o toj odluci što ju je Senat donio na jučerašnjoj sjednici. Uz napomenu da je u sklopu ukupne kvote većina sveučilišnih sastavnica zadržala prošlogodišnje prijedloge za upis u diplomske studije, prorektorica Divjak rekla je da je do manjih smanjenja kvote došlo na sedam sastavnica – Arhitektonskom, Građevinskom, Tekstilno-tehnološkom i Agronomskom fakultetu za 35, 22, 80 i 15 mjesta te na Fakultetu organizacije i informatike (35 mjesta), Fakultetu političkih znanosti (10 mjesta) te na Hrvatskim studijima za pet mjesta. Na šest sastavnica kvote su pak nešto povećane – na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu za 12 mjesta, Edukacijsko-rehabilitacijskom za sedam mjesta, Akademiji likovnih umjetnosti za dva mjesta te na Muzičkoj akademiji za 13 mjesta. Zbog uvođenja novih diplomskih studija povećan je broj mjesta na dvije sastavnice – Učiteljskom fakultetu za 85 mjesta zbog novoga izvanrednog diplomskog studija “Rani i predškolski odgoj i obrazovanje” te na Filozofskome fakultetu za ukupno 104 mjesta i to na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti  za izvanredni studij “Bibliotekarstvo” te na Odsjeku za filozofiju za studij “Nederlandistika”. Istaknula je da studenti diplomskih studija neće plaćati participaciju za upis u prvu godinu diplomskih studija budući da se očekuje da će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilište u Zagrebu uskoro sklopiti ugovor o subvenciji participacija u troškovima studija. Prorektorica Divjak podsjetila je da su upisne kvote na diplomskim studijima prethodnih godina uobičajeno veće u odnosu na broj studenata koji se na njih upisuju i navela prošlogodišnji primjer kada je popunjenost bila 68 posto. Objasnila je da je razlog tomu orijentacija Sveučilišta u Zagrebu na razvoj diplomskih studija koja obuhvaća i mobilnost studenata između preddiplomskoga i diplomskog studija te privlačenje izvrsnih studenata s drugih visokih učilišta u Hrvatskoj. Na novinarsko pitanje o studentskim participacijama za drugu godinu diplomskih studija i napomenu da postoji prijedlog da participaciju ne plaćaju studenti koji su u prvoj godini diplomskog studija ostvarili 55 ECTS bodova, odgovorila je da se još traži model koji bi bio izjednačen na razini Sveučilišta.
(Fena)