Za rekonstrukciju cesta u općini Busovača 1,8 milijuna KM

Proračun općine Busovača za 2022. od 7,090.000 KM usvojilo je Općinsko vijeće Busovača. To je za čak 2,240.000 KM više od lanjskog planiranog u iznosu od 4,850.000 KM, piše Večernji list BiH.  Kapitalni transferi Do tako velike razlike došlo je zbog većeg iznosa sredstava dobivenih od viših razina vlasti, FBiH i SBŽ-a koja se vode i registriraju kao kapitalni i tekući transferi.

Dok su u proračunu za 2021. kapitalni transferi planirani od 920.000 KM, u proračunu za 2022. predviđeno je 2,379.900 KM. Tekući transferi s viših razina vlasti planirani su u iznosu od 42.000 KM i namijenjeni su isključivo za obnovu domova kulture i kupnju vozila za potrebe JKP-a Komunalac Busovača. – Ova stavka kapitalnih transfera, odnosno grant sredstva s viših razina vlasti su, koliko mi je poznato, najveća u novijoj povijesti Busovače i već je poznato u što će se ulagati i koji radovi će se izvoditi. Proračun je jednoglasno usvojen, Klub vijećnika HDZ-a BiH podnio je šest prijedloga za izmjenu nacrta proračuna na javnoj raspravi od kojih su četiri prihvaćena od predlagatelja proračuna općinskog načelnika te su uvršteni u prijedlog proračuna.

Kao predsjednik Općinskog vijeća mogu reći da vijećnici u raspravama nastoje da se svake godine povećaju sredstva u raspodjeli tekućih i kapitalnih transfera – za socijalnu zaštitu, mjesne zajednice, kulturu, sport, studentske stipendije, različite udruge, a tako je bilo i ove godine. Očekujemo da ćemo usvojeni proračun ostvariti, vjerujemo da je realan, da će se prihodi uplatiti sukladno projekcijama, a sukladno tome i rashodi raspodijeliti na najbolji način – kaže Josip Mravak, predsjednik OV-a Busovača.

Kad je riječ o prihodima, najviše se računa na prihode od poreza – 3,462.800 KM. Od toga se najveći dio planira uprihoditi od neizravnih poreza – 2,440.000 KM, a većina se očekuje od prihoda od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave, a u planu je 2,114.000 KM. Na ime poreza na imovinu predviđeno je ubrati 270.000 KM, od poreza na dohodak 750.000 KM. Neporezni prihodi planirani su od 1,204.800 KM: od komunalnih naknada i pristojbi 605.750 KM, naknada po federalnim zakonima i propisima 189.000 KM, prihodi od pružanja javnih usluga građanima 90.000 KM, od općinskih administrativnih pristojbi 50.000 KM…

Rashodi su planirani u istom iznosu kao i prihodi, 7,090.000 KM: ukupni rashodi 4,155.300 KM, kapitalni izdaci 2,599.700 KM… Od 4,155.300 KM rashoda za plaće i troškove zaposlenih predviđeno je 1,334.000 KM, za doprinose poslodavca 124.500 KM, materijal i usluge 1,349.800 KM… U tekućim transferima najveći je iznos za Centar za socijalnu skrb – 250.000 KM, Vatrogasno društvo 150.000 KM, sport 120.000 KM, Gradsku knjižnicu 110.000 KM, po 55.000 KM za socijalnu zaštitu i studentske stipendije, po 50.000 KM za mjesne zajednice i političke stranke, po 40.000 KM udrugama građana i za elementarne nepogode, 36.000 KM za kulturu, 30.000 KM Udrugu građana Radost. Za hitnu pomoć i mrtvozorstvo predviđeno je 25.000 KM, po 24.000 KM za Općinsko javno pravobraniteljstvo Vitez i Radio Busovača, 22.000 KM vjerskim zajednicama, 20.000 KM za izbore…

U raspodjeli kapitalnih transfera najveća stavka je nabava uređaja za rendgen od 103.225 KM, za rekonstrukciju (utopljavanje) domova kulture 44.175 KM, preuređenje zgrade Centra za socijalnu skrb 30.000 KM… Kanalizacija, rasvjeta… Od kapitalnih izdataka u iznosu od 2,599.700 KM većina je planirana za rekonstrukciju cesta u općini – 1,858.700 KM, za vodovodnu infrastrukturu 375.000 KM, rekonstrukciju i održavanje kanalizacijske mreže 122.500 KM, izgradnju mostova 100.000 KM, izgradnju i priključenje javne rasvjete 67.500 KM…