Lokalne vijesti

Za predsjednika Udruženja antifašista i boraca NOR-a 1941-1945 općine Travnik izabran Fuad Lolić

Udruženje antifašista i boraca NOR-a 1941-1945 Općine Travnik održalo je Izvještajno – izbornu Skuštinu na kojoj su usvojeni izvještaj o radu za period od 06. 03. 2013. do 30. 06. 2017. godine i izabrano novo rukovodstvo.

 

Za predsjednika Udruženja izbran je Fuad Lolić, za potpredsjednike Ljubinka Atanasijević i Branko Lolić, dok su za članove Predsjedništva izabrani Hasan Ratkušić, Kadro Sažić, Mirsad Hasanbašić, Leko Merzuk, Aleksandra Duračak, Migalo Ekrem, Mustafa Hubjar.

U izvještaju u radu istaknuto je dobra saradnja sa načelnikom Općine Travnik Admirom Hadžiemrićem i premijerom Kantona Tahirom Lendom, a posbeno je istaknuta saradnja sa Kantonalnom organizacijom demobilisanih boraca sa kojom zajedno obnvaljaju spomen obilježje na Meokrnju poginulima u ratu 1941-1945 i pripadnicima Armije BiH 1992-1995. godine.

(FOTO: Travnik-grad.info)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend