Za nepropisno odlaganje otpada uskoro veće kazne

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala FBiH, upućen je u parlamentarnu proceduru i vjerojatno će čekati novi saziv kako bi bio usvojen.

Prijelazno rješenje

Ove izmjene ne sadrže ništa sporno zbog čega bi Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije FBiH, kao predlagač, očekivalo da neće biti usvojeno po kratkom postupku. Naime, kako za “San” kaže Marinko Bošnjak, pomoćnik ministra, prijedlog zakona predstavlja usuglašavanje odredaba postojećeg zakona iz 1998. godine sa, u međuvremenu, donesenim zakonima u FBiH. To se, prije svega, odnosi na zakone o standardizaciji i o mjeriteljstvu u BiH, te zakone o privrednim društvima i prekršajima. – Ukazala se potreba za ovim izmjenama, s obzirom da je zakon zastario, i to, prije svega da se izmijene kaznene odredbe, kako bi na taj način prinudili sve one u tom procesu da malo odgovornije rade. Bilo je još nekih sitnih tehničkih izmjena koje ne mijenjaju koncept zakona – kaže on i podvlači da su ove izmjene samo prijelazno rješenje do donošenja novog zakona. Novim izmjenama i dopunama je, između ostalog, umjesto privrednog prijestupa uveden izraz prekršaj, povećane su novčane kazne za učinjene prekršaje i uvedene dvije nove prekršajne radnje, neobavještavanje nadležnog organa o otkrivenim negativnim utjecajima na okoliš i vršenje uvoza i izvoza otpadnog materijala izvan bilansiranog režima uvoza i izvoza. 

Propisano lagerovanje

Edin Ulaković iz pravne službe Ministarstva energetike,industrije i rudarstva kaže da je pravilnikom propisano kako se odlaže i kako se lageruju sekundarne sirovine, a svaka radnja koja je suprotna tome je prekršaj. Pravne i fizičke osobe kod kojih u obavljanju djelatnosti nastaju otpadni materijali, obvezni su da ih sukladno s ugovorima, isporučuju poduzećima za proizvodnju sekundarnih sirovina ili da ih sami prerađuju. – Prekršajne kazne sad su povećane. Za pravne osobe maksimalna kazna za prekršaj je 15. 000 KM, a bila je od 2. 000 do 10. 000 KM, dok je za fizičku osobu 1. 500 maraka – kaže on.

Posebni uvjeti

Sekundarne sirovine su sirovine koje se u procesu proizvodnje mogu ponovno iskoristiti. Resorno ministarstvo propisuje tehničko-tehnološke uvjete poslovnog prostora, uređaja i opreme za transport i skladištenje otpadnih materijala i proizvodnju sekundarnih sirovina. – Sirovine se lageruju ovisno o materiji o kojoj se radi. Primjera radi, ako su u pitanju akumulatori, mora biti betonirana podloga zbog kiseline, a ispod toga cisterna gdje će se odlijevati ulja – kaže Edin Ulaković.

(San)