Vijesti iz BiH

Za liječenje izvan BiH predloženo 528 pacijenata, 63 su dobila odbijenice

Početkom travnja ove godine Vlada Federacije BiH razmatrala je i prihvatila izvješće o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH za prošlu godinu, piše Večernji list BiH.

Ono što je najznačajnije, jest činjenica da su osigurana sredstva za funkcioniranje Fonda solidarnosti FBiH iz doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, dok proračunom odobrena sredstva za 2016. godinu, i uz provedene aktivnosti koje su u nadležnosti federalnog Zavoda, nisu u potpunosti realizirana.
Problem s listama čekanja
Očekivana sredstva od doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje bila su 116,102.000 KM, a realizirano je 120,694.995 KM. Iz proračuna Federacije ostvareno je 25,833.335 KM od očekivanih 28,000.000 KM. Osigurana su prava na zdravstvene usluge iz programa Fonda solidarnosti FBiH pod jednakim uvjetima za sve osiguranike u Federaciji BiH u skladu s raspoloživim sredstvima, kao i prava na lijekove i medicinska sredstva koja se financiraju sredstvima Fonda solidarnosti FBiH. Broj pacijenata koji su koristili lijekove iz programa Fonda solidarnosti FBiH bio je 13.000.
Vezano uz postupak nabave zdravstvenih usluga koje se financiraju novcem Fonda solidarnosti FBiH, zaključeno je 15 ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje su verificirane za pružanje zdravstvenih usluga. Ugovor sa zdravstvenom ustanovom Županijska bolnica “Fra Mihovil Sučić” Livno nije zaključen zbog toga što javna nabava nije mogla biti započeta zbog naknadne verifikacije kojom se odobrava obavljanje zdravstvenih usluga dijalize te zbog postojanja sukoba interesa, zbog čega je ta bolnica isključena iz postupka javne nabave. Inače, 23 javne nabave provedene su u 2016. godini. Međutim, najveći problemi s kojima se suočava federalni Zavod u obavljanju svojih poslova su ograničena, odnosno nedovoljna, planirana sredstva za 2016. godinu za pojedine programe u odnosu na stvarne potrebe za zdravstvenim uslugama, koje su znatno veće od raspoloživih sredstava, što je rezultiralo postojanjem listi čekanja za ove programe.
Federalni Zavod pravodobno je poduzimao i aktivnosti kako bi se osigurala stalna nabava u osiguranju lijekova i medicinskih sredstava u svrhu liječenja oboljelih. Međutim, i uz to, zbog složenosti provođenja postupka javnih nabava, podnesenih žalbi zainteresiranih dobavljača, duljine trajanja razmatranja podnesenih žalbi, potom poremećaja na tržištu lijekova, javljali su se povremeno problemi u kontinuiranom opskrbljivanju zdravstvenih ustanova lijekovima i medicinskim sredstvima. Dakle, iako se postupci javne nabave provode u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavama u predviđenim rokovima, uvijek postoji mogućnost isticanja utemeljenih i neutemeljenih žalbi, koje mogu dovesti do produljenja rokova procedure javnih nabava, a u pojedinim slučajevima i otvorenih opstrukcija, kako kažu iz Zavoda. Poremećaj se može dogoditi i što u određenom roku nije dostavljena ni jedna ponuda ili pak ni jedna dostavljena ponuda nije prihvatljiva. Iz svega se može zaključiti kako sama procedura nabave lijekova i medicinskih sredstava kroz postupke javnih nabava veoma usložnjava i otežava pravodobnost i stalno opskrbljivanje. I u onim slučajevima kada Zavod pravodobno provede postupke javnih nabava i na vrijeme zaključi ugovore, tijekom realizacije se događaju određeni problemi na koje Zavod nema izravnog utjecaja, kao što su, primjerice, prestanak proizvodnje nekog lijeka, nezainteresiranost i niz drugih.
Financije i opskrba lijekovima
Također na kontinuitet u opskrbljivanju lijekovima i medicinskim sredstvima znatno utječe razina raspoloživog novca koji ne omogućuje stvaranje optimalnih zaliha u zdravstvenim ustanovama. Kako bi se postojeći lijekovi i medicinska sredstva koristili što racionalnije, stalno se prati potrošnja lijekova i prave periodična i godišnja izvješća o potrošnji lijekova s liste lijekova koji se plaćaju sredstvima Fonda solidarnosti FBiH. Nažalost, ograničenost sredstava za nabavu lijekova u prošloj godini uvjetovala je povećanje broja pacijenata na listama čekanja za pojedine lijekove. Broj lista čekanja za lijekove bio je 12. Stalno se osigurava korištenje zdravstvene zaštite osiguranih osoba u inozemstvu, i to kako provođenjem postupaka za upućivanjem osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo i postupaka za osiguravanje zdravstvene zaštite detaširanih djelatnika, kojih je u 2016. ukupno bilo 3280, tako i provođenjem međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje.
Iako je očekivani godišnji rezultat bio 340 pacijenata u 2016. godini, podneseno je ukupno 528 prijedloga kliničkih zdravstvenih ustanova za upućivanjem osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo. Od navedenoga broja, 421 prijedlog je odobren, 63 prijedloga su odbijena, 44 su u postupku rješavanja. Jedan od strateških ciljeva Zavoda u idućem razdoblju jest osiguranje ažurne baze podataka registracija na zdravstveno osiguranje svih osiguranika i obveznika u FBiH, kao i da Zavod ima evidenciju o uplatama doprinosa pojedinačno po obveznicima i po osiguranicima.

(www.vecernji.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend