Vijesti iz BiH

Za deset općina 1,5 milijun KM za upravljanje otpadom

Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH priprema novi zakon o zaštiti okoliša i zakon o zaštiti prirode, nakon čega će na red doći izmjene i dopuna Zakona o upravljanju otpadom, rekao je za Agenciju FENA Josip Dolušić, savjetnik ministrice okoliša i turizma Federacije BiH.

Također, Ministarstvo analizira prikupljene podatake nakon prošlosedmičnog obilaska sarajevske regionalne deponije za koju je utvrđeno da nije koncipirana na principu postojećih i planiranih regionalnih deponija, te da je svojim kapacitetom ograničena samo na općine Kantona Sarajevo. Sada ih ima devet koje odlažu otpad koji se također prikuplja na drugačiji način. Dakle, prikupljač ujedno i upravlja deponijama na sarajevskoj regionalnoj deponiji, a to je Javno preduzeće „Rad“ – kaže Dolušić. Ona najavljuje da će nakon analize biti urađen Plan  prilagođavanja za upravljanje otpadom (PPUO) i regionalnim deponijama. Uvidom u dokumentaciju prispjelih zahtjeva za odobravanje Plana prilagođavanja upravljanja otpadom (PPUO) pokazalo se da je odaziv općina veoma mali, a rok je istekao prošle godine. -U Federaciji BiH je  oko 80 registriranih deponija, a samo je jedna četvrtina podnijela zahtjeve za odobravanje PPUO – kaže Dolušić. Ministarstvo je prošle i ove godine raspisalo javni poziv za dodjelu sredstava kao pomoć za sređivanje stanja deponija. Prošle godine četiri općine su dobile novac kako bi deponije prilagodili Zakonu o upravljanju otpadom. – Ove godine je u toku proces odobravanja sredstava. Odziv je bio nešto veći i iznos od 1,5 miliona KM  će se podijeleti na desetak općina – navodi Dolušić. Za ostale općine morat ćemo, kaže, ponovo izdati zahtjev da naprave i podnesu Plan prilagođavanja upravljanja otpadom, a ukoliko to ne urade izdati rješenje o zatvaranju tih deponija, jer nisu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Mišljenja je da se veoma malo posvećuje pažnja otpadu, navodeći da su nedovoljno uvezani Federacija, kantoni i općine. – Vrijeme je  za izmjene  postojećeg Zakona kojima će se precizirati način i mjere odlaganja i  upravljanja otpadom na  odgovarajući način – objasnio je Dolušić.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend