Za 200 studentskih stipendija Općina Vitez izdvaja 200.000 KM

Općinski načelnik Viteza Boris Marjanović raspisao je natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2023./2024. godinu. Nastavak je to dugogodišnje prakse općinske vlasti da se potpomaže i stimulira studente, buduće akademske građane, koji će biti predvodnici i nositelji razvoja i progresa u svojoj sredini, piše Večernji list BiH. Dodijelit će se 200 stipendija, u ukupnom pojedinačnom iznosu od 1000 KM, odnosno 10 mjeseci po 100 KM.

Traje to dugi niz godina, a iz godine u godinu, kako proračun raste, pa čak i kad nije rastao, kad je ostajao na nekoj prethodnoj razini iz prethodne godine, nalazilo se prostora i razumijevanja da se za stipendije, za studente sredstva povećaju. Na početku se nije moglo sve studente obuhvatiti i sad smo došli u prigodu da svi budu obuhvaćeni, da svi dobiju. Ove godine smo povećali za 30.000 KM, prošle godine bilo je 170.000 KM, sad je ukupni iznos za stipendije 200.000 KM. Mogu studenti dobivati i druge stipendije i potpore iz dugih izvora, primjerice od Napretka, Preporoda ili od gospodarstvenika, međutim, to nije prepreka da dobiju i našu. Važno je da ta druga stipendija nije od državnih institucija, iz državnih proračuna – kaže Marija Grabovac, pomoćnica općinskog načelnika za društvene djelatnosti.

U natječaju je precizno navedeno koji studenti imaju pravo prijavljivanja na natječaj, a koji nemaju. Pravo na prijavu imaju studenti državljani Bosne i Hercegovine, koji imaju mjesto prebivališta na području općine Vitez, da su redoviti studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u BiH ili izvan BiH te, kako je već rečeno, da ne primaju drugu stipendiju iz sredstava javnih proračuna državnih institucija. Pravo prijave nemaju studenti koji drugi put upisuju istu godinu studijskog programa ili upisuju novi studijski program (promjena smjera ili fakulteta) na istoj godini studija, zatim izvanredni studenti, studenti apsolventi, studenti stariji od 25 godina te studenti koji nakon završenog prvog ciklusa studiranja obavljaju pripravnički ili volonterski rad uz naknadu. Bez bodovanja stipendiju dobivaju učenici generacije srednje škole za prvu godinu studija, studenti romske populacije, studenti bez oba roditelja i studenti invalidi s postotkom invalidnosti 90 posto i 100 posto.

– U našem pravilniku imamo tri različite kategorije kojima se, uz bodovanje, dodjeljuje stipendija, i postotak ukupnog iznosa sredstava koji im se raspodjeljuje. To su studenti s prosjekom ocjena 8 i više ili 3,5 i više – dobivaju 25 posto sredstava, studenti deficitarnih zanimanja – 25 posto sredstava i studenti slabijeg socioekonomskog statusa – 50 posto sredstava. Pravo na stipendiju imaju studenti bez obzira na to gdje studiraju, a uglavnom je to u BiH i Hrvatskoj, manji broj, desetak, u Austriji ili nekim drugim zemljama. Ove godine iz Republike Hrvatske, gdje je mnogo manji broj studenata Hrvata iz BiH dobio stipendiju, očekujemo možda i veći broj prijava. Svake godine imamo 180 – 190 prijava. Prošle godine dodijeljeno je 169 stipendija, dobili su ih svi studenti koji su zadovoljili kriterije, vjerujemo da će i ove godine većina njih zadovoljiti i dobiti stipendije – naglašava Marija Grabovac.

Za stipendiju koja se odnosi na deficitarna zanimanja mogu se prijaviti studenti svih godina, koji studiraju na fakultetima na kojima se stječe akademsko zvanje, koje se nalazi na utvrđenoj listi deficitarnih zanimanja. Popis utvrđenih deficitarnih zanimanja je dosta velik, na njemu je 15 takvih zanimanja: doktor medicine, doktor stomatologije, dipl. ing. građevine, dipl. ing. elektrotehnike i računarstva, dipl. ing. zaštite na radu, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. metalurgije, dipl. ing. kemijske tehnologije, dipl. ing. arhitekture, dipl. grafički dizajner (multimedija, oblikovanje i primjena), profesor matematike i fizike, prof. njemačkog jezika, dipl. logoped, dipl. farmaceut (mag. farmacije), softverski inženjering (IT sektor – VSS).

Imovno stanje

U kategoriju studenata slabijeg imovnog stanja mogu se prijaviti studenti čija primanja po članu kućanstva ne prelaze iznos od 851,50 KM. Bodovanje se vrši na temelju tri kriterija: materijalni položaj, godina studija i broj djece koja se školuju iz istog kućanstva. Iz jedne obitelji stipendiju mogu dobiti dva studenta ili više njih pod uvjetom da zadovoljavaju kriterije i bodovnu listu. Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, završno s 28. veljače do 15 sati.