Vijesti iz BiH

Vrhovni sud FBiH: “Dvije škole pod jednim krovom” nisu segregacija

Vrhovni sud FBiH stavio je točku na “i” na pokušaje da se očuvanje kulturnog i jezičnog identiteta kroz obrazovni sustav u osnovnim i srednjim školama predstavi segregacijom, a praksa dviju škola pod jednim krovom nečim što treba automatski ukinuti.

 

Kako doznaje Večernjak, Vrhovni sud FBiH odbacio je zahtjev za reviziju pravomoćne odluke i odbacio kao neosnovne i netočne navode da se provode diskriminacija i segregacija na području središnje Bosne. Naprotiv, Vrhovni sud se pozvao na međunarodne odredbe po kojima se pravo na jezične i vjerske različitosti mora poštovati.

“Mogućnost i postojanje dvaju nastavnih planova i programa na bosanskom i hrvatskom jeziku sa zajedničkom jezgrom 70% suglasno je i s Konvencijom protiv diskriminacije u odgoju obrazovanju usvojene na 11. zasjedanju Opće konferencije UNESCO-a i koju je BiH ratificirala, gdje su u članku 2. Konvencije navedene okolnosti koje se ne smatraju diskriminacijom u smislu članka 1., a to je osnivanje ili održavanje posebnih odgojno-obrazovnih ustanova sustava zbog vjerskih ili jezičnih razloga”, navodi se u pravorijeku sudske presude.

(Dnevnik.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend