Lokalne vijesti

Vozači koji idu iz pravca Kiseljaka neće više morati ići na Ilidžu

Potpisan ugovor za izgradnju Sarajevske obilaznice – LOT 3B. JP Autoceste FBiH i domaća tvrtka Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo potpisali su ugovor o izgradnji poddionice Sarajevske obilaznice LOT 3B.

Ugovor uključuje izvođenje radova na izgradnji gradske ceste LOT 3B između petlje Vlakovo i Mostarskog raskršća. Dužina poddionice LOT 3B je 1,44 kilometara. Vrijednost ugovora je 23.283.000 KM s PDV-om i financira se iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH. Na ovoj poddionici gradit će se dva vijadukta i četiri traa fizički odvojena cestom. Rok izgradnje je 14 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. prometnne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja.

Trasa LOT 3B je spoj petlje Vlakovo s Petljom na Mostarskom raskršću na magistralnu cestu M-17/M-5. Izgradnjom LOT 3B omogućit će se bolja povezanost autoceste na Koridoru Vc sa mrežom prometnica nižeg ranga, magistralnim i lokalnim cestama. Konkretnije, omogućit će se direktna veza za vozila koja prema petlji Vlakovo na autocesti dolaze s kružnog toka na Mostarskom raskršću, odnosno iz pravca Kiseljaka, Rakovice, Pazarića i Hadžića.

Inače, ova lokacija predstavlja veliki problem vozačima, jer svi koji dolaze na Mostarsko raskršće s južne strane ne mogu se uključiti na autocestu. Prinuđeni su ići na Ilidžu da se okrenu i ponovo se vrate na Mostarsko raskršće pa kroz Vlakovo na autocestu.

Također, izgradnjom ove spojne prometnice će se rasteretiti lokalna prometnica kroz naselje Vlakovo i podići će se sigurnost pješaka i vozila na njoj.

(www.vecernji.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend