Lokalne vijesti

VLADA ŽSB: Utvrđeni uvjeti, način i postupak za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje branitelja u ŽSB

Na prijedlog Županijske uprave za branitelje, Vlada ŽSB je dala suglasnost na Pravilnik za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje branitelja

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način i postupak za dodjelu kredita za rješavanje stambene problematike branitelja koji imaju prebivalište na području Županije Središnja Bosna.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada ŽSB donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“, odlukom se vrši raspodjela interventnih sredstava po zahtjevu korisnika „Derubis Yahts“ d.o.o. Vitez za sufinanciranje nastupa na najvećem sajmu karavana i kamp prikolica u Düsseldorfu od 25. 8. do 5. 9. 2021. godine u iznosu od 1.500,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada ŽSB dala slijedeće saglasnosti:
– Suglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu, OŠ ”Han- Bila“ Travnik, predmet nabavke je nabavka i ugradnja stolarije u školi. Procijenjena vrijednost nabavke s PDV-om iznosi 2.250,00 KM. Sredstva su osigurana iz Vlastitih prihoda.
– Suglasnost za pokretanje procedure javne nabavke – izmjena krova u centralnoj školi OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići – Fojnica. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 28.290,00 KM.

Primljena je k znanju i Informacija o stanju, kretanju i projekciji prihoda Proračuna Županije za period 1. 1. do 31. 5. 2021.g. analizirajući prihode Proračuna ŽSB za navedeni period, isti pokazuju trend rasta u kumulativnom smislu u ukupnom iznosu od 8.708 mil (11,94%) u odnosu na isti period 2020.godine.

Usvojen je i Izvještaj o namjenskom trošenju sredstava MMF-a za sanaciju posljedica pandemije COVID-19.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za pomoć vjerskim zajednicama u ukupnom iznosu od 20.000,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini – Muftijstvo Travničko, za podršku održavanja vjerske manifestacije „510. Dani Ajvatovice“ iznos od 11.000,00KM i Vrhbosanska nadbiskupija „Župa sv. Ivana Krstitelja Podmilačje“ za proslavu blagdana rođenja sv. Ivana Krstitelja iznos od 9.000,00KM.


– Odluka o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve za projekte iz oblasti kulture za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 9.000,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: Župni ured Dobretići izdvaja se iznos od 4.000,00KM, ŽUPA Sv. Ivana Krstitelja iznos od 1.000,00KM, Udruženje „Mladi zajedno“ iznos od 2.000,00KM i MZ „POLJE“ iznos od 2.000,00KM.


– Odluka o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve za projekte iz oblasti sporta za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 21.000,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: FK “Lašva” Slimena, Travnik izdvaja se iznos od 16.000,00KM, Rukometna akademija “Vitez” Vitez iznos od 1.000,00KM i MZ Dolac n/L, Travnik iznos od 4.000,00KM.

– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekući transferi pojedincima za pomoć ugroženim učenicima. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Proračunom ŽSB za 2021.godinu, sa pozicije “Tekući transferi pojedincima-za pomoć ugroženim učenicima, u iznosu od 7.100,00 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog istog ministarstva:
– Saglasnost ministru Bojanu Domiću za zaključivanje Ugovora sa Vrhbosanskom nadbiskupijom – KŠC Travnik o zakupu dijela zgrade za potrebe MSŠ „Travnik“, uz cijenu mjesečnog zakupa u iznosu od 8.926,12KM.


– Suglasnost ministru Bojanu Domiću za zaključivanje Ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvenom općinom Travnik o zakupu prostora Škole za osnovno muzičko obrazovanje po cijeni od 1.800,00KM mjesečno.

Vlada Kantona donosi Odluku o davanju suglasnost na Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Ovim Pravilnikom se definira postupak javne nabavke roba, usluga i radova putem direktnog sporazuma iz člana 90. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14). Osim odredbi ovog Pravilnika, obavezno se primjenjuju i odredbe Pravilnika o javnim nabavkama za potrebe korisnika Proračuna ŽSB, Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH”, broj 90/14), Pravilnik IS, kao i drugi zakonski i podzakonski akti koji uređuju predmetno pitanje.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend