VLADA ŽSB: Javni poziv za prodaju rabljenih motocikala

Na osnovu člana 23. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju pokretnih sredstava, opreme u vlasništvu Vlade KSB, a u vezi Odlukom Vlade KSB, broj:01-11.7-7886/21 od 11.11.2021., Komisija za prodaju vozila raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA PRODAJU RABLJENIH MOTOCIKLA
PUTEM PISMENIH PONUDA

Odobrava se prodaja stalnih sredstava – motocikala u vlasništvu Vlade kantona, i to:


1. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, K62-O-776 inventurni broj 1479, Šifra sredstva: 1274, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000161874, Broj motora: E399E014387, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: U voznom stanju, predložena početna cijena 500, 00 KM

2. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, J35-A-120 inventurni broj 1477, Šifra sredstva: 1272, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000192232, Broj motora: E399E014308, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: U voznom stanju, predložena početna cijena 500, 00 KM

3. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, K62-0-779 inventurni broj 1476, Šifra sredstva: 1271, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000182134, Broj motora: E399E014395, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: U voznom stanju, predložena početna cijena 500, 00 KM

4. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, J35-A-122 inventurni broj 1474, Šifra sredstva: 1269, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000161861, Broj motora: E399E014371, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: U voznom stanju, predložena početna cijena 500, 00 KM

5. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, A86-E-666 inventurni broj 1472, Šifra sredstva: 1267, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000182147, Broj motora: E399E014408, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: U voznom stanju, predložena početna cijena 500, 00 KM

6. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, A86-E-668 inventurni broj 1471, Šifra sredstva: 1266, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000182140, Broj motora: E399E014389, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: U voznom stanju, predložena početna cijena 500, 00 KM

7. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, J35-A-121 inventurni broj 1469, Šifra sredstva: 1264, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000192233, Broj motora: E399E014311, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: U voznom stanju, predložena početna cijena 500, 00 KM

8. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, K62-0-775 inventurni broj 1467, Šifra sredstva: 1262, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000182133, Broj motora: E399E014407, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: U voznom stanju, predložena početna cijena 500, 00 KM

9. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, K62-0-783 inventurni broj 1466, Šifra sredstva: 1261, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000182141, Broj motora: E399E0143133, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: U voznom stanju, predložena početna cijena 500, 00 KM

10. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, K62-0-782 inventurni broj 1465, Šifra sredstva: 1260, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000192235, Broj motora: E399E014313, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: U voznom stanju, predložena početna cijena 500, 00 KM

11. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, J35-A-123 inventurni broj 1475, Šifra sredstva: 1270, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000161875, Broj motora: E399E014370, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: U voznom stanju, predložena početna cijena 500, 00 KM

12. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, K62-0-778 inventurni broj 1473, Šifra sredstva: 1268, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000161865, Broj motora: E399E014360, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: U voznom stanju, predložena početna cijena 500, 00 KM

13. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, A86-E-665 inventurni broj 1461, Šifra sredstva: 1256, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000182146, Broj motora: E399E014351, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: U voznom stanju, predložena početna cijena 500, 00 KM

14. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, K62-O-777 inventurni broj 1462, Šifra sredstva: 1257, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000192226, Broj motora: E399E014309, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: U voznom stanju, predložena početna cijena 500, 00 KM

15. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, K62-O-780 inventurni broj 1463, Šifra sredstva: 1258, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000161871, Broj motora: E399E014372, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: U voznom stanju, predložena početna cijena 500, 00 KM

16. Motocikl Yamaha, zadnjih registarskih oznaka, A86-E-669 inventurni broj 1468, Šifra sredstva: 1263, Godina proizvodnje 2008.,Broj šasije: LBPRE051000161869, Broj motora: E399E014368, Nabavna vrijednost: 4.900,00 KM, Otpisana vrijednost sa 31.12.2020. 4.900,00 KM, Sadašnja vrijednost: 0,00 KM, Trenutni status: Havarisano, predložena početna
cijena 300, 00 KM

PRAVO SUDJELOVANJA:
Imaju sva pravna i fizička lica koja svoje ponude dostave na protokol Vlade Srednjobosanskog kantona, ul. Stanična 43. Travnik sa naznakom:


„Javno nadmetanje za prodaju MOTOCIKLA – ne otvaraj“ sa rednim brojem licitiranog motocikla, te prilikom predaje koverte na protokol uplaćuje se 10 % kaucije od početne cijene licitiranog vozila na blagajni.

NAČIN, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA


Javno nadmetanje će se izvršiti metodom zatvorenih ponuda. Ponude se dostavljaju do dana: 15.12.2021. (srijeda ) do 10 sati. Ponude će se otvoriti istog dana u 11 sati, u zgradi Vlade kantona, sala na II katu.

Motocikli koji su predmet javne prodaje mogu se pogledati svaki radni dan od 9-11 sati do dana prodaje u magacinu Centra za kulturu općine Travnik SRC Pirota u Piroti (Travnik) uz najavu na telefon 030 518-512 ili 062 991-749 (Jasmin Švraka)


Ponuđač sa kojim se zaključi kupoprodajni ugovor dužan je u roku od 24 sata uplatiti cjelokupnu cijenu na žiro račun Vlade kantona, te nakon uplate preuzeti motocikl.
Učesnik javnog nadmetanja ako odustane od zaključivanja kupoprodajnog ugovora gubi pravo na povrat kaucije.