Vlada ŽSB ulaže 15 milijuna KM u kapitalne projekte

Danas je u Travniku održana 103. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna na kojoj je na prijedlog resorne ministrice financija Mirjane Plavčić (HDZ BiH) usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Središnja Bosna za 2021. godinu te Nacrt proračuna Županije Središnja Bosna za 2022. godinu. Obje donesene odluke upućene su Saboru ŽSB na usvajanje.

Razlozi za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna ŽSB za 2021. godinu su rast prihoda i primitaka u iznosu od 10,2 posto u odnosu na planirane te je tako prihodovna strana Proračuna ŽSB uvećana za nešto više od 22 milijuna KM. Opći prihodi i primici uvećani su za oko 18 milijuna KM, a prihodi i primici iz ostalih izvora uvećani su za oko 4 milijuna KM.

U izjavi za medije nakon održane sjednice Vlade ŽSB, resorna ministrica financija Mirjana Plavčić(HDZ BIH) prokomentirala je danas donesene Odluke te naglasila kako ostvareni višak prihoda Vlada ŽSB ulaže u najznačajnije kapitalne projekte.

“U strukturi prihoda najveći rast evidentan je kod prihoda od neizravnih poreza u ukupnom iznosu od 28 milijuna KM. Prihodi od poreza na dobit veći su za oko 7 milijuna KM. Evidentan je i pad prihoda od tekućih transfera za oko 17 milijuna KM, a što je rezultiralo ukupnim rastom općih prihoda od nešto većim od 18 milijuna KM“, rekla je ministrica Plavčić.

„Današnjim usvajanjem Izmjena i dopuna Proračuna ŽSB za 2021. godinu osigurali smo oko 9 milijuna KM za kapitalne izdatke, za kapitalne transfere oko 6 milijuna KM te za ostale transfere oko 2 milijuna KM. Promatrajući po sektorima, najveće povećanje je kod Ministarstva obrazovanja u iznosu od oko 7 milijuna KM, zatim po 2 milijuna KM na kapitalnim transferima u oblasti vodoprivrede i infrastrukture. Osigurali smo oko 1,5 milijuna KM za nove transfere u oblasti zdravstvenog sektora odnosno zdravstvenim ustanovama s naglaskom na Domove zdravlja u ŽSB. Oko 600 tisuća KM je osigurano pravosudnim institucijama također za kapitalna ulaganja, a značajna potpora ide i gospodarstvu u iznosu od 1 milijun KM. Ovakvom raspodjelom značajno je izmijenjena struktura ukupnih rashoda, čime je Proračunu ŽSB dana značajna razvojna dimenzija“, istaknula je.

Nacrt Proračuna ŽSB za 2022.: Pomoć gospodarstvu i zdravstvu, povećanje osnovice za 15 KM

U nastavku današnje sjednice Vlade ŽSB usvojen je i Nacrt Proračuna za 2022. godinu te također upućen Saboru ŽSB na usvajanje.

Nacrt Proračuna ŽSB za 2022. godinu iznosi 224.966,821 KM koliko i ukupni rashodi, izdaci i pokriće deficita. U usporedbi s Izmjenama i dopunama Proračuna ŽSB za 2021. godinu prihodi su manji za oko 15 milijuna KM, što je rezultat neplaniranja značajnijih potpora s viših razina vlasti.

Ministrica financija Mirjana Plavčić (HDZ BiH) naglasila je kako i Nacrt Proračuna ŽSB za 2022. godinu zadržava pozitivne trendove ulaganja u brojne kapitalne projekte, ali i pomoć gospodarstvu, zdravstvu i školstvu:

„U Nacrtu za 2022. godinu, uz značajnu pomoć gospodarstvu i obrazovanju, planirali smo i dodatno izdvajanje u iznosu od 4 milijuna KM kao potporu Zavodu za zdravstveno osiguranje u slučaju nemogućnosti financiranja dostignutih obveza prema uposlenima u zdravstvenom sektoru. Uz to, osnovica za obračun plaća sa sadašnjih 290 KM povećana je na 305 KM, što je uvećanje za 15 KM ili 5,5 posto, za šta smo osigurali dodatnih 8,5 milijuna KM. Kroz Ministarstvo pravosuđa i uprave planirano je 1 milijun KM za samoinicijativne sporazume tužitelja po pravomoćnim sudskim presudama.“

„U slučaju da do izrade i usvajanja Prijedloga proračuna ŽSB za 2022. godinu budu izvjesne potpore s federalne razine, pristupit će se korekciji prihodovne i rashodovne strane, dajući prioritet socijalnoj dimenziji“, ustvrdila je ministrica Plavčić.

Ured za informiranje ŽO HDZ BiH ŽSB