Lokalne vijesti

Vlada usvojila Odluku o visini boravišne prostojbe na području KSB

Na početku današnje sjednice, Vlada Kantona Središnja Bosna usvojila je Zapisnik s prethodnog, 86-tog zasjedanja.

Vlada je danas, na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, razmotrila i dala mišljenje na Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada je donijela i Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona za 2021. godinu (izvršenje vlastitih prihoda SŠ „Kreševo“)

Vlada je na prijedlog Ministarstava gospodarstva donijela sljedeće odluke:
– Odluke o usvajanju visine boravišne prostojbe na području KSB.
-Odluke o otpisu i darivanju rashodovanog motornog vozila.

Na prijedlog Ministarstava, Uprava i Ureda Vlada je donijela sljedeće odluke, dala saglasnosti i preuzela informacije:

-Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka registracije kod Porezne uprave i Federalnog zavoda za statistiku – Ured za javne nabavke.
-Odluku o davanju suglasnosti za prebacivanje predmeta nabavke s jednog na drugog korisnika – Ured za javne nabavke.
-Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku laptopa – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove.
-Odluku o isknjižavanju vozila s pripadajućim gumama iz knjigovodstvene evidencije MUP-a- Ministarstvo unutarnjih poslova.
-Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave.
-Suglasnost za popunu radnih mjesta – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Suglasnost za za nabavku računara za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova.
-Suglasnost za sklapanje ugovora o obročnoj otplati duga koncesionih naknada – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Suglasnost za zaključivanje ugovora o naknadi za plaćanje računa za pritvor s kazneno-popravnim zavodima – Ministarstvo pravosuđa i uprave.
-Suglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga grijanja za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i prave:
a) Rješenje o imenovanju povjerenstva za javne nabavke
-Suglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga tiskanja diploma – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.
-Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove vozača do popune radnog mjesta – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa.
-Suglasnost za objavljivanje javnog oglasa za popunu radnog mjesta vozača – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

 Vlada je razmotrila i usvojila izvješća:

-Izvješće o obavljenoj unutarnjoj reviziji za drug kvartal 2021. godine – Ministarstvo financija.
-Izvješće o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju za prvi i drugi kvartal 2021. godine – Ministarstvo financija:
a) Revizija izdataka za gorivo kod MUP-a
b) Revizija transfera za novčanu pomoć braniteljima i članovima njihovih obitelji kod Kantonalne uprave za branitelje
c) Revizija transfera Zavodu za javno zdravstvo KSB kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike
d) Revizija transfera neprofitnim organizacijama i subvencije javnim poduzećima iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
e) Revizija tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje, vodovod i kanalizacije iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
-Izvješće o implementaciji Gender akcijskog plana KSB za 2020. godinu – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
-Izvješće o radu interresornog povjerenstva za izradu strategije i akcijskog plana za borbu protiv korupcije.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend